QR Code

Ένταξη της Πράξης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5222407 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» 30 Οκτωβρίου 2023 ΑΔΑ: ΡΩ3Η7ΛΛ-ΒΧΞ (30/10/2023)

Αναρτήθηκε στις 30 Οκτωβρίου, 2023