QR Code

Φάκελος ΜΠΕ, της με δ.τ. “GREENTOP ENERGY A.E.”, «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας 197,34 MW, χωρητικότητας 572,416 MWh, θέση «ΑΤ 390 ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», Δ. Παιονίας, της Π.Ε. Κιλκίς.

Αναρτήθηκε στις 28 Ιουλίου, 2023