QR Code

Ένταξη της Πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΚΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5223995 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 07 Ιουνίου 2024, ΑΔΑ: 9ΜΙΛ7ΛΛ-ΛΩΞ

Αναρτήθηκε στις 11 Ιουνίου, 2024