QR Code

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5222959 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 09 Φεβρουαρίου 2024 ΑΔΑ: 6ΞΤ17ΛΛ-ΩΔ1

Αναρτήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου, 2024