QR Code

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5223421 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 22 Φεβρουαρίου 2024 ΑΔΑ: Ρ18Υ7ΛΛ-ΗΗΗ

Αναρτήθηκε στις 15 Μαρτίου, 2024