QR Code

Ένταξη της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5222742 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» 01 Δεκεμβρίου 2023 ΑΔΑ: ΡΓ9Θ7ΛΛ-ΛΜΓ (1/12/2023)

Αναρτήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου, 2023