QR Code

Ένταξη της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΚΜ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5224140 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 08 Ιουλίου 2024, ΡΨ7Η7ΛΛ-ΧΔ5

Αναρτήθηκε στις 8 Ιουλίου, 2024