QR Code

Ένταξη της Πράξης «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5221034 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» 23 Οκτωβρίου 2023 ΑΔΑ: 6ΩΜ87ΛΛ-ΜΔΖ (23/10/2023)

Αναρτήθηκε στις 23 Οκτωβρίου, 2023