QR Code

Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΦΡΟΥ ΒΑΡΔΑΡΟΒΑΣΗ ΜΕ ΜΠΕ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5223823 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 01 Μαΐου 2024, ΑΔΑ: 9ΦΓ67ΛΛ-8ΙΝ

Αναρτήθηκε στις 2 Μαΐου, 2024