QR Code

Τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (2021ΕΠ00800004)» με Κωδικό ΟΠΣ 5210548 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 19 Οκτωβρίου 2023 ΑΔΑ: 9Χ7Λ7ΛΛ-Λ76 (19/10/2023)

Αναρτήθηκε στις 19 Οκτωβρίου, 2023