ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 11-1-2024 (5/12/2023)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 11-1-2024

Δείτε Περισσότερα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ – ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 10-1-2024 (5/12/2023)

Δείτε Περισσότερα
Αποχιονισμός ΠΕ Κιλκίς 2023-2025 (ΕΣΗΔΗΣ 270163) (23/11/2023)

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ 2023-2025 ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Δείτε Περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (30/10/2023)

Δείτε Περισσότερα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ – ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 7-12-2023 (27/10/2023)

Δείτε Περισσότερα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ – ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 6-12-2023 (27/10/2023)

Δείτε Περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 7-12-2023 (27/10/2023)

Δείτε Περισσότερα
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 6-12-2023 (27/10/2023)

Δείτε Περισσότερα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ – ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 29-11-2023 (19/10/2023)

Δείτε Περισσότερα
Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτύου στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών, Προϋπολογισμού 2.189.000,00 Ευρώ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 203603) (4/10/2023)

Δείτε Περισσότερα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ – ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 8-9-2023 (31/8/2023)

Δείτε Περισσότερα
Προκήρυξη χορήγηση εκατόν εβδομήντα (170) νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σαράντα πέντε (45) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου (1/8/2023)

Δείτε Περισσότερα
1 2 3 5