QR Code

BAUHAUS4MED (4/6/2024)

Πρόγραμμα: INTERREG EURO-MED 2021-2027

Τίτλος έργου: Δοκιμή λύσεων του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus για τον βαθύ πράσινο μετασχηματισμό των πόλεων και των περιφερειών στην περιοχή Euro-MED.

Ακρωνύμιο: BAUHAUS4MED

Θεματικό πεδίο ενδιαφέροντος: Προώθηση πράσινων χώρων διαβίωσης.

Site: https://green-living-areas.interreg-euro-med.eu/

PROJECT SOCIAL MEDIA ACCOUNTS:

Facebook: https://www.facebook.com/bauhaus4med

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bauhaus4med/

Instagram: https://www.instagram.com/bauh.aus4med/

Twitter: https://twitter.com/bauhaus4med

Περίληψη έργου:

Το έργο Bauhaus4MED θα εφαρμόσει περιβαλλοντικά βιώσιμες, κοινωνικά αποδέκτες και αισθητικά ελκυστικές λύσεις χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και τον πολιτισμό ως βασικούς πόρους για τη βελτίωση των πράσινων περιοχών διαβίωσης. Θα εφαρμόσει πιλοτικά τις αρχές της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus – New European Bauhaus Initiative (NEB), καθιστώντας αυτό εργαλείο καθοδήγησης για άλλους ευρωμεσογειακούς δήμους και περιφέρειες, φιλοδοξώντας να υπερβεί τις υφιστάμενες πράσινες πολιτικές. Tο Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus είναι ένα δημιουργικό και διεπιστημονικό κίνημα. Είναι μια γέφυρα μεταξύ του κόσμου της επιστήμης, της τεχνολογίας, της τέχνης και του πολιτισμού. Προωθεί την αξιοποίηση των πράσινων και ψηφιακών προκλήσεων για να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας προς καλύτερο. Είναι μια πρόσκληση για την από κοινού αντιμετώπιση πολύπλοκων κοινωνικών προβλημάτων μέσω της συνδημιουργίας.

Με την εισαγωγή της μεθοδολογίας της «πράσινης συμμετοχικής αισθητικής», το έργο θα συμβάλει στην αλλαγή της αντίληψης των ανθρώπων και των περιφερειών για την πράσινη μετάβαση, από κάτι που «πρέπει να γίνει», σε κάτι που θα «θέλουν και αγαπούν να γίνει». Μέχρι τώρα η αντίληψη του πράσινου δεν συνδέθηκε πότε ξεκάθαρα με την έννοια του «όμορφου», γεγονός που απέκλειε την επιτυχή και μακροπρόθεσμη συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια της πράσινης μετάβασης των χώρων διαβίωσης.

Για την υλοποίηση του έργου θα αξιοποιηθεί η μεθοδολογία της συμμετοχικής προσέγγισης των ατόμων και του πληθοπορισμού, ως ευκαιρία για τις κοινότητες να συνδεθούν, να κατανοήσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και να τις αντιμετωπίσουν ενιαία. Η αρχή του ανταγωνισμού θα αντικατασταθεί από την αρχή της συνεργασίας, δεδομένου ότι η εμπειρία από το παρελθόν αναδεικνύει την ανάγκη ενσωμάτωσης της αισθητικής διάστασης και της συμμετοχικότητας στον πράσινο μετασχηματισμό των χώρων διαβίωσης.

Πιο συγκεκριμένα oι προκλήσεις του έργου θα αντιμετωπιστούν με:

1. λύσεις που υποστηρίζουν ολοκληρωμένα προγράμματα σχεδιασμού και χρηματοδότησης για την κλιματική αλλαγή με ανάπτυξη και δοκιμή του υβριδικού συμμετοχικού εργαλείου συμμετοχικής χρηματοδότησης και πληθοπορισμού (crowdfunding-crowdsourcing) που ονομάζεται CROWDVOCACY.

2. μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική κοινωνία με την παροχή ολοκληρωμένης αφομοιώσιμης λύσης για την ένταξη της αισθητικής και τη συμμετοχή των πολιτών στις βιώσιμες λύσεις για καλύτερη διαβίωση.

3. ανανέωση δημόσιων περιβαλλοντικών πολιτικών με προσθήκη αισθητικών και συμμετοχικών στοιχείων.

4. παροχή λύσεων ουδέτερων εκπομπών άνθρακα για πιο πράσινες περιοχές διαβίωσης με την φιλοσοφία BAUHAUS που καθοδηγείται από τους πολίτες και οδηγεί στην υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής παρέμβασης στην αρχιτεκτονική τοπίου.

Δράσεις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Συμμετοχή στην εσωτερική εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση συμμετοχικών μεθόδων, ως εργαλείο για τη βαθύτερη συμμετοχή των πολιτών, οργάνωση περιφερειακής πρόκλησης πράσινων μετασχηματισμών, διαμόρφωση και υλοποίηση της πιλοτικής ιδέας έργου καθώς και παρουσίαση των εμπειρικών αποτελεσμάτων. Η ΠΚΜ είναι υπεύθυνη υλοποίησης της δράσης “Πιλοτική εφαρμογή λύσεων πράσινου μετασχηματισμού” με την υποστήριξη του συντονιστή εταίρου Platoniq.

Διαμόρφωση και συντονισμό του Τοπικού Κόμβου Πράσινου Μετασχηματισμού, θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας περιφερειακής στρατηγικής μετασχηματισμού και ενός σχεδίου δράσης, θα οργανώσει ένα τοπικό φεστιβάλ Bauhaus, και θα συμμετέχει στη διαμόρφωση του εργαλείου παρακολούθησης του αποτυπώματος άνθρακα.

Υποστήριξη στη συμμετοχή άλλων φορέων στην πρωτοβουλία ΝΕΒ, ως συντονιστής της δράσης “Διακρατική εκδήλωση πράσινου μετασχηματισμού”, θα συν-διοργανώσει με το εταίρο Crowdpolicy, ένα «sprint event” για αναζήτηση και ζύμωση «νέων ταλέντων».

Η ΠΚΜ θα συμμετάσχει οριζόντια στις προγραμματισμένες διοικητικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες του έργου σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 2.350.140,00€
Προϋπολογισμός Π.Κ.Μ: 259.400,00€
Ποσοστό Ευρωπαϊκής Συγχρηματοδότησης: 80%
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου: 33 μήνες

Συμμετέχοντες Φορείς:

Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει συνολικά 10 εταίρους, από 8 ευρωπαϊκές χώρες και αποτελείται από τους εξής φορείς:

  1. Ινστιτούτο E-ZAVOD (Σλοβενία), επικεφαλής εταίρος
  2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα)
  3. Περιφέρεια Μάρκε (Ιταλία)
  4. Ίδρυμα Platoniq, (Ισπανία)
  5. CROWDPOLICY, Ψηφιακές Συμμετοχικές Υπηρεσίες (Ελλάδα)
  6. Περιφερειακή Κυβέρνηση της Τοσκάνης (Ιταλία)
  7. Πανεπιστήμιο Ζάγκρεμπ, Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Κροατία)
  8. Πόλη Σεράγεβο (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)
  9. Πόλη Μπουργκάζ (Βουλγαρία)
  10. IFLA EUROPE – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου (Βέλγιο)