QR Code

Ανάρτηση της περίληψης απόφασης επιβολής προστίμου στο δικτυακό τόπο της M.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Ν.4177/2013 (19/4/2023)

post_thumbnail

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 255111(5470)/18.4.2023 Απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ, επιβάλλουμε στην επιχείρηση με την επωνυμία “ ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΦΡΟΥΤΑ Ι.Κ.Ε.”, με αντικείμενο δραστηριότητας «ΕΜΠΟΡΙΑ&ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΠΩΡ/ΚΩΝ», που βρίσκεται στη Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης του Ν. Θεσ/νίκης, διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), σύμφωνα με τον Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173/Α΄), κατ ΄εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄) Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, διότι σε τακτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2023 από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας, σε εκτέλεση της με αριθ. πρωτ. Oικ. 234287(5030)/4.4.2023 Εντολής Ελέγχου της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι στο υπ΄ αριθμ. 25173/05.04.23 Τιμολόγιο Πώλησης/ Παραστατικό οπωρολαχανικών / δεν αναγράφονταν η ποικιλία για το είδος ΠΑΤΑΤΕΣ. Την ευθύνη για τις ενδείξεις επί των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 12 της υπ’ αρίθμ. 91354/2017 ΥΑ(ΦΕΚ 2983/Β’/2017), φέρει ο εκδότης αυτών.
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση της παραγράφου 3.Α. του άρθρου 30 «Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών οπωρολαχανικών» της Ενότητας 4.6 «ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ» του Κεφαλαίου 4 «ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» της υπ΄ αριθμ. 91354/2017 (ΦΕΚ2983/Β΄) Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)» όπως ισχύει.
Για την ως άνω παράβαση επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.4 εδάφιο Γ « Για ελλιπή αναγραφή των ενδείξεων που απαιτούνται επί των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας των νωπών οπωρολαχανικών του Πίνακα Α της παραγράφου 6, δύο χιλιάδες (2.000€) ανά παραστατικό……» της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, κατ’ εφαρμογή του Ν.4177/08-08-2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08-08-2013)  άρθρο 22  «Διοικητικές κυρώσεις» σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 24 «Διαδικασία επιβολής κυρώσεων» του ιδίου νόμου.