QR Code

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συμμετοχή στη διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας, για άρση επικινδυνότητας» (6/7/2023)

post_thumbnail

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, στους οποίους απευθύνεται η παρούσα πρόσκληση, να υποβάλλουν προσφορά ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, Α/A Συστήματος: 201691) (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 & άρθρο 13Α της ΚΥΑ 166278/30-06-2021, ΦΕΚ 2813/Β’/2021) για τη συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας, για άρση επικινδυνότητας» (CPV 45233142-6 – Εργασίες επισκευής οδών), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. Αφορά σε εργασίες για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών σε τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Ημαθίας που χρίζουν άμεσης επέμβασης, απαραίτητες για την αποκατάσταση της βατότητας και την άρση της επικινδυνότητας για την ασφαλή διέλευση των διερχομένων οχημάτων και την αποφυγή ατυχημάτων – CPV: 45233142-6 «Εργασίες επισκευής οδών»