ΕΝΤΑΞΕΙΣ
11/7/2023
Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800026)» με κωδικό ΟΠΣ 5198466 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 11 Ιουλίου 2023 ΑΔΑ: ΨΤΙΖ7ΛΛ-ΨΡ1
5/7/2023
Τροποποίηση της Πράξης «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198483 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 05 Ιουλίου 2023 ΑΔΑ: 96ΜΛ7ΛΛ-ΓΧΝ
4/7/2023
Τροποποίηση της Πράξης «ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΥΚΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198453 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 04 Ιουλίου 2023 ΑΔΑ: Ψ2ΕΨ7ΛΛ-ΓΕΛ
3/7/2023

Τροποποίηση Απόφασης ένταξης της πράξης "Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ (Συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027)" με κωδικό ΟΠΣ 5198461 στο "ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025", 03 Ιουλίου 2023 ΑΔΑ: 68ΟΕ7ΛΛ-Χ39
30/6/2023

Ένταξη της Πράξης «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Ι. ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ & ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (2020ΕΠ00800002)» με Κωδικό ΟΠΣ 5217527 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 30 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: Ψ7ΗΓ7ΛΛ-ΝΨΜ
30/6/2023

Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (2019ΜΠ90800014)» με Κωδικό ΟΠΣ 5217966 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 30 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: 6ΡΜΟ7ΛΛ-6Ν7
22/6/2023
Τροποποίηση της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΜΠΕ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198505 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 22 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: 9ΘΛΩ7ΛΛ-79Ν
20/6/2023
Τροποποίηση Απόφασης ένταξης της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ , ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 2013ΕΠ00800023)» με Κωδικό ΟΠΣ 5198465 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 20 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: 69ΜΣ7ΛΛ-Υ6Ε
8/6/2023
Ένταξη της Πράξης «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ (2021ΜΠ00800001)» με Κωδικό ΟΠΣ 5217102 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 08 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: ΨΧΤ57ΛΛ-644
8/6/2023
Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Τ66 (ΠΕΛΛΑ-ΗΜΑΘΙΑ) (2019ΜΠ90800007)» με Κωδικό ΟΠΣ 5217030 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 08 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: ΨΧΤΦ7ΛΛ-ΓΝ5
7/6/2023
Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ- ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΓΑΛΛΙΚΟΥ-ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ (2019ΜΠ90800004)» με Κωδικό ΟΠΣ 5217092 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 06 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: 6Α607ΛΛ-3ΨΧ
6/6/2023
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198513 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 06 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: 9ΟΟΞ7ΛΛ-ΘΤ2
1/6/2023
Ένταξη της Πράξης «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ, ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5204413 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» 01 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: ΨΒΑΧ7ΛΛ-ΒΞ9
1/6/2023
Ένταξη της Πράξης «ΣΥΛΛΟΓΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΕΚΚ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5211524 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» 01 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: 6Ρ1Μ7ΛΛ-3ΜΣ
1/6/2023
Ένταξη της Πράξης «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΣΤΗΝ Π.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5211535 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» 01 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: ΨΥΑΚ7ΛΛ-ΚΧΣ
1/6/2023
Ένταξη της Πράξης «AΡΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΤΗΣ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5210734 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» 01 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: 6ΛΖΤ7ΛΛ-ΠΤΘ
1/6/2023
Ένταξη της Πράξης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΗΓΑΔΑΚΙ ΣΥΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5211529 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» 01 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: 9ΗΥΩ7ΛΛ-5ΓΜ
1/6/2023
Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5214499 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» 01 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: 6ΟΣΟ7ΛΛ-ΞΣΧ
1/6/2023
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ (ΤΜΗΜΑ 2)" με κωδικό ΟΠΣ 5198511 στο "ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025", 01 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: 6ΛΨΗ7ΛΛ-Β9Ρ
1/6/2023Τροποποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198501 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 01 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: 63ΗΤ7ΛΛ-05Υ
1/6/2023

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Α΄ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΠΟ 1000KVA ΣΕ 3200KVA» με Κωδικό ΟΠΣ 5189523 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 01 Ιουνίου 2023 ΑΔΑ: 65ΣΛ7ΛΛ-Χ3Β
26/5/2023

Τροποποίηση της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΟ2» με Κωδικό ΟΠΣ 5198503 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» 26 Μαΐου 2023 ΑΔΑ: ΨΘΟΜ7ΛΛ-ΨΑ9
26/5/2023

Ένταξη της Πράξης «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ (Β΄ ΦΑΣΗ) (2021ΕΠ00800006)» με Κωδικό ΟΠΣ 5217097 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» 26 Μαΐου 2023 ΑΔΑ: 65ΕΓ7ΛΛ-ΨΛΔ
26/5/2023

Τροποποίηση της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕ ΠΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198491 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» 26 Μαΐου 2023 ΑΔΑ: Ψ9Γ77ΛΛ-ΕΡΝ
18/5/2023

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΚΡΑ ΖΩΑ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5189524 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» 18 Μαΐου 2023 ΑΔΑ: ΨΣΦΞ7ΛΛ-77Φ
8/5/2023
Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ (2019ΜΠ90800015)» με Κωδικό ΟΠΣ 5211681 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» 08 Μαΐου 2023 ΑΔΑ: 62ΖΔ7ΛΛ-ΞΡΚ
8/5/2023

Ένταξη της Πράξης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ “ΕΛΛΗΣ” ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΞΙΟΥ (2021ΕΠ00800002)» με Κωδικό ΟΠΣ 5204364 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» 08 Μαΐου 2023 ΑΔΑ: 921Α7ΛΛ-ΗΓΑ
8/5/2023

Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ (2019ΜΠ90800011)» με Κωδικό ΟΠΣ 5214519 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» 08 Μαΐου 2023 ΑΔΑ: Ψ3ΩΕ7ΛΛ-ΛΟΡ
8/5/2023

Ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο. 86 ΤΜΗΜΑ ΕΔΕΣΣΑ - ΑΓΡΑΣ (2019ΜΠ90800010)» με Κωδικό ΟΠΣ 5214367 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» 08 Μαΐου 2023 ΑΔΑ: ΨΤ4Γ7ΛΛ-ΠΥ6
2/5/2023

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Α' ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ' ΑΠΟ 1000KVA ΣΕ 3200KVA» με Κωδικό ΟΠΣ 5189523 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» 02 Μαΐου 2023 ΑΔΑ: ΨΓΛΑ7ΛΛ-ΞΕΡ
12/4/2023

Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (2021ΕΠ00800004)» με Κωδικό ΟΠΣ 5210548 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» 12 Απριλίου 2023 ΑΔΑ: 6Φ617ΛΛ-Τ4Ζ
12/4/2023
Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ (2021ΕΠ00800005)» με Κωδικό ΟΠΣ 5204042 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» 12 Απριλίου 2023 ΑΔΑ: ΨΝΦΜ7ΛΛ-6Ρ9