Διάδοση της Θερμότητας


Η Θερμότητα είναι μια μορφή ενέργειας που διαδίδεται από ένα σώμα, σε άλλο σώμα διαφορετικής θερμοκρασίας.

Θερμοκρασία είναι το μέτρο της θερμικής κατάστασης ενός σώματος.

Υπάρχουν τρεις (3) τρόποι διάδοσης της θερμότητας:

Διάδοση της Θερμότητας με αγωγή
Η διάδοση της θερμότητας με αγωγή γίνεται κυρίως στα στερεά σώματα από σημείο σε σημείο (από μόριο σε μόριο) του σώματος, χωρίς μετακίνηση της ύλης αυτού. Το αίτιο είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δύο γειτονικών σωμάτων ή μεταξύ δύο σημείων του σώματος. Παράδειγμα η θέρμανση ράβδου σιδήρου, χαλύβδινων δοκών και κολώνων σε κτιριακές κατασκευές

Διάδοση της Θερμότητας με μεταφορά
Η διάδοση της θερμότητας με μεταφορά γίνεται στα υγρά και στα αέρια (ρευστά), όπου η θερμότητα διαδίδεται με μεταφορά θερμών μαζών υγρού ή αερίου προς ψυχρότερες περιοχές (διάδοση θερμότητας με ρεύματα), π.χ. θέρμανση νερού, θέρμανση αέρα δωματίου με το καλοριφέρ.

Η διάδοση θερμότητας με μεταφορά αερίων μαζών (θερμικά προϊόντα της καύσης), εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την επέκταση πυρκαγιάς από τους κάτω ορόφους πολυκατοικίας προς τους επάνω, καθόσον τα αέρια αυτά έχουν μικρότερη πυκνότητα από τον αέρα και ως ελαφρότερα ανεβαίνουν προς τα πάνω

Διάδοση της Θερμότητας με ακτινοβολία
Όταν η θερμότητα μεταβιβάζεται εξ αποστάσεως από σώμα σε σώμα χωρίς να παρεμβάλλεται μεταξύ τους κάποια ύλη, λέμε ότι αυτή μεταβιβάζεται με ακτινοβολία και η θερμότητα που μεταδίδεται ονομάζεται ακτινοβόλος.

ΚΑΥΣΗ ονομάζεται η χημική ένωση κάποιου σώματος με το οξυγόνο, κατά την οποία απελευθερώνεται θερμότητα. Στην πρακτική συνηθίζεται με τον όρο καύση να εννοούμε τη καταστροφή που προκαλείται από τη φωτιά, τη πυρκαγιά.