Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Τμήμα αδειών Οδήγησης

Κτίριο:Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Χ. Περιοχή:Πρώην Κρατικό ΚΤΕΟ Πολυγύρου ( Περιοχή Lidl ) Ωράριο Εργασίας: 7:30πμ — 3:30μμ


Υπάλληλος: Μπούχαλης Νικόλαος Θέση: Υπάλληλος email: Τηλέφωνο: 2371 352 254 Εσωτ:

Αρμοδιότητα του Τμήματος .
β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα αδειών Οδήγησης

Κτίριο:Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Χ. Περιοχή:Πρώην Κρατικό ΚΤΕΟ Πολυγύρου ( Περιοχή Lidl ) Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Τσινάς Αργύριος Θέση: Υπάλληλος email: Τηλέφωνο: 2371 352 259 Εσωτ:

Αρμοδιότητα του Τμήματος .
β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα αδειών Οδήγησης

Κτίριο:Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Χ. Περιοχή:Πρώην Κρατικό ΚΤΕΟ Πολυγύρου ( Περιοχή Lidl ) Ωράριο Εργασίας: 7:30πμ — 3:30μμ


Υπάλληλος: Ευρο Αιντα Θέση: Υπάλληλος email: Τηλέφωνο: 2371 352 250 Εσωτ:

Αρμοδιότητα του Τμήματος .
β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τεχνικό Τμήμα

Κτίριο:Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Χ. Περιοχή:Πρώην Κρατικό ΚΤΕΟ Πολυγύρου ( Περιοχή Lidl ) Ωράριο Εργασίας: 8:00πμ — 4:00μμ


Υπάλληλος: Μαρήσιος Αριστοτέλης Θέση: Αναπληρωτης Προϊστάμενος Τμήματος email: traffic3@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 352 251 Εσωτ:

Αρμοδιότητα του Τμήματος .
β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Αρχείου

Κτίριο:Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Χ. Περιοχή:Πρώην Κρατικό ΚΤΕΟ Πολυγύρου ( Περιοχή Lidl ) Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Τσίγκας Θεόδωρος, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Θέση: Προϊστάμενος Τμήματος email: traffic2@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 352 252 Εσωτ:

Αρμοδιότητα του Τμήματος .
β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Αρχείου

Κτίριο: Ισόγειο Γραφείο: Α 21 Ωράριο Εργασίας: 7:30πμ — 3:30μμ


Υπάλληλος: Κουλούρης Φίλιππος Θέση: Προϊστάμενος Τμήματος Τηλέφωνο: 2371 352 253 Εσωτ:

Αρμοδιότητα του Τμήματος .
β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Γραμματεία Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Κτίριο:Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Χ. Περιοχή:Πρώην Κρατικό ΚΤΕΟ Πολυγύρου ( Περιοχή Lidl ) Ωράριο Εργασίας: 7:30πμ — 3:30μμ


Υπάλληλος: Ευρο Αιντα Θέση: Υπάλληλος email: Τηλέφωνο: 2371 352 250 Εσωτ:

Αρμοδιότητα του Τμήματος .
β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Αίθουσα Θεωρητικών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών

Κτίριο:Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Χ. Περιοχή:Πρώην Κρατικό ΚΤΕΟ Πολυγύρου ( Περιοχή Lidl ) ent__grafeio-item">Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Τηλέφωνο: 2371 352 255 Εσωτ:

Αρμοδιότητα του Τμήματος .
β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Προϊσταμένη Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Κτίριο:Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Χ. Περιοχή:Πρώην Κρατικό ΚΤΕΟ Πολυγύρου ( Περιοχή Lidl ) Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Χατζησάρρου Αναστασία Θέση: Προϊσταμένη Διεύθυνσης email: traffic14@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 352 256 Εσωτ:

Αρμοδιότητα του Τμήματος .
β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Κτίριο:Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Χ. Περιοχή:Πρώην Κρατικό ΚΤΕΟ Πολυγύρου ( Περιοχή Lidl ) 40.368187 , 23.434334


Βρείτε μας - Οδηγίες στο Χάρτη

Αίθουσα Συνεδριάσεων


Η αίθουσα διατίθεται για ημερίδες, σεμινάρια, συκέψεις και συνεδριάσεις συλλόγων και λοιπών οργανώσεων.
Διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση και εποπτικά μέσα.
Για τη διαθεσιμότητα και τη χρήση της επικοινωνείστε με τη Γραμματεία Αντιπεριφερειάρχη στα τηλέφωνα 2371 351 245 και 2371 351 244 ή στα email.
Για τα εποπτικά μέσα και κάθε άλλο πληροφοριακό εξοπλισμό, επικοινωνείστε με το Τμήμα Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων στα τηλέφωνα 2371 351 323 και 2371 351 466 ή στα email op1@halkidiki.gov.gr και admin2@halkidiki.gov.gr.

Νομική Υπηρεσία

Όροφος: όροφος Γραφείο: όροφος Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Υπάλληλος Θέση: Θέση email: email Τηλέφωνο: Τηλέφωνο Εσωτ: Εσωτ

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Γραφείο Τουρισμού

Όροφος: όροφος Γραφείο: όροφος Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Υπάλληλος Θέση: Θέση email: email Τηλέφωνο: Τηλέφωνο Εσωτ: Εσωτ

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής

Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ Phone: (0) 66 2385641

Brassica rapa Pekinensis group crassocephalum spp ipomoea aquatica. Brassica napus Napobrassica group pachyrhizus ahipa.

Εργαστήριο Πληροφορικής

Όροφος: Ισόγειο Γραφείο: Α 23 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Υπάλληλος Θέση: Θέση email: email Τηλέφωνο: Τηλέφωνο Εσωτ: Εσωτ

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Τμήμα Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων

Όροφος: Ισόγειο Γραφείο: Α 21 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Πράτσας Δημήτριος Θέση: Προϊστάμενος Τμήματος email: op1@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 323 Εσωτ: 323 fax: 2371 351 465

Υπάλληλος: Αναστασιάδης Βασίλειος Θέση: Υπάλληλος email: admin2@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 466 Εσωτ: 466 fax: 2371 351 465

Αρμοδιότητα του Τμήματος Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων Π. Ε. Χαλκιδικής, αποτελεί η υλοποίηση και η απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων, της ασφάλειας, της ακεραιότητας των πληροφοριών, η ανατροφοδότηση πληροφοριών που σχετίζονται με τις ανάγκες για ανανέωση, επισκευές, αναδιαμόρφωση και ανασχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων, η τεχνική υποστήριξη των αναγκών των Τμημάτων - εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, η συντήρηση των υποδομών πληροφορικής.
β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών

Όροφος: Ισόγειο Γραφείο: Α 19 Ωράριο Εργασίας: 7:30πμ — 3:00μμ

Υπάλληλος: Λοκοβίτης Δημήτριος Θέση: Προϊστάμενος Τμήματος email: emporiou@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 460 Εσωτ: 460

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Θέματα Ανωνύμων Εταιρειών.
 • Θέματα εμπορίου και πλανοδίων πωλητών.
 • Δειγματοληψίες.
 • Καταγγελίες.

Υπάλληλος: Κορμπή Παναγιώτα Θέση: Υπάλληλος email: emporiou3@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 319 Εσωτ: 319

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Θέματα Ανωνύμων Εταιρειών.
 • Θέματα εμπορίου και πλανοδίων πωλητών.
 • Δειγματοληψίες.
 • Καταγγελίες.

β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών

Όροφος: Ισόγειο Γραφείο: Α 20 Ωράριο Εργασίας: 7:30πμ — 3:00μμ

Υπάλληλος: Πιστολά Άννα Θέση: Υπάλληλος email: emporiou1@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 220 Εσωτ: 220

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Θέματα εμπορίου και πλανοδίων πωλητών.
 • Δειγματοληψίες.
 • Καταγγελίες.

β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Απασχόλησης και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης

Όροφος: Ισόγειο Γραφείο: Α 18 Ωράριο Εργασίας: 8:00πμ — 2:00μμ

Υπάλληλος: Πεγνόγλου Δέσποινα Θέση: Προϊσταμένη Τμήματος email: viomixanias5@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 494 Εσωτ: 494

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Μεταφορά μαθητών κ.λ.π. εκπ.θέματα.
 • Χορήγηση αδειών εργασίας μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής.
 • Αδειοδότηση σχολών δραματικής τέχνης/χορού κ.λ.π.

β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών

Όροφος: Ισόγειο Γραφείο: Α 18 Ωράριο Εργασίας: 8:00πμ — 2:00μμ

Υπάλληλος: Τσιολάκης Πέτρος Θέση: Υπάλληλος email: emporiou6@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 218 Εσωτ: 218

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Γραμματέας επιτροπής λαϊκών αγορών.
 • Γραμματειακή Υποστήριξη Τμήματος & Δ/νσης κ.λ.π.

β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Δημόσιας Υγείας

Όροφος: Ισόγειο Γραφείο: 38 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Παπαδόπουλος Αντώνιος Θέση: Προϊστάμενος Τμήματος email: dy13@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 451 Εσωτ: 451

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Επιδημιολογική Επιτήρηση Λοιμωδών Νοσημάτων του Νομού.
 • Ετοιμότητα για αντιμετώπιση κρουσμάτων Λύσσας.
 • Xορήγηση αδειών Αστυνομίας- Πυροσβεστικού Σώματος.

β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Δημόσιας Υγείας

Όροφος: Ισόγειο Γραφείο: 32 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Μουκαρίκα Στυλιανή Θέση: Υπάλληλος email: dy6@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 446 Εσωτ: 446

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Τη χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας, παραϊατρικών επαγγελμάτων και την χορηγηση σχετικών βεβαιώσεων.
 • Τη χορήγηση και ανάκληση αδειών λειτουργίας Οπτικών καταστημάτων – Διαιτολογικών Μονάδων – Εργαστηρίων Αισθητικής- Φυσιοθεραπείας- Οδοντοτεχνικών Εργαστήριων.
 • Τη θεώρηση μπλοκ χορήγησης ναρκωτικών ιδιωτών γιατρών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 • Την παρακολούθηση Φοιτητών Φαρμακευτικής και Βοηθών Φαρμακείου.
 • Χορήγηση αδείων λειτουργίας Φαρμακείων.
 • Κενές θέσεις φαρμακείων.
 • Την έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού και Βοηθού Φαρμακείου.
 • Την χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας σε ιατρούς.
 • Χορήγηση Πιστοποιητικου μυοκτονίας πλοίων.

β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας

Όροφος: Ισόγειο Γραφείο: 26 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 4:00μμ


Υπάλληλος: Χατζηθεοδώρου Κατερίνα Θέση: Προϊσταμένη Τμήματος email: kd2@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 235 Εσωτ: 235

Υπάλληλος: Μπέτα Ευαγγελή Θέση: Υπάλληλος email: kd9@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 444 Εσωτ: 444

Χορήγηση - Έκδοση / Ανάκληση Αδειών
 • Άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
 • Λειτουργίας Γυμναστηρίων Σχολών εκμάθησης αθλήματος.
 • Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Κατασκηνώσεων (παιδιών, ηλικιωμένων , ΑΜΕΑ).
 • Ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ (Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης ).
 • Ίδρυσης λειτουργίας και εποπτεία Μ.Φ.Η. (Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Ίδρυσης και λειτουργίας ΚΗΦΗ (Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων).
 • Τίτλων ειδικότητας ιατρών και σειρά προτεραιότητας.
 • Τέλεσης (διεξαγωγής) αθλητικών αγώνων.
Θεωρήσεις - Λοιπές Αρμοδιότητες
 • Θεώρηση βιβλίων αθλητικών και πολιτιστικών.
 • Θεώρηση- έκδοση Δελτίων Μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α. (πάσο).
 • Διενέργεια ιδιωτικών – κρατικών - διακρατικών Υιοθεσιών και Αναδοχών.
 • Συμβουλευτική θετών και αναδόχων γονέων, παιδιών και εφήβων (σε κρίση).

β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας

Όροφος: Ισόγειο Γραφείο: 34 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Υπάλληλος Θέση: Θέση email: email Τηλέφωνο: Τηλέφωνο Εσωτ: Εσωτ

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου

Όροφος: Ισόγειο Γραφείο: 38 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Πάσχου Μαρία Θέση: Υπάλληλος email: dy1@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 238 Εσωτ: 238

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Η διενέργεια υγειονομικών επιθεωρήσεων επιχειρήσεων.
 • Η διενέργεια υγειονομικών επιθεωρήσεων σχολικών κυλικείν & παιδικών σταθμώνν.
 • Ελέγχος ποιότητας νερού των δικτύων ύδρευσης.
 • Βεβαιώση καταλληλότητας οχημάτων.
 • Αυτοψίες σε ανθυγιεινές εστίες.
 • Χορήγηση πιστοποιητικού μεταφοράς σωρού-τέφρας - οστών.
 • Γνωμοδότηση για άδεια οίκου ανοχής.
 • Παρακολούθηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών.

β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Χαλκιδικής

Όροφος: Ισόγειο Γραφείο: 33 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Δαρείου Ευγενία Θέση: Προϊσταμένη Διεύθυνσης email: dy10@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 233 Εσωτ: 233

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες
 • Τήρηση φακέλων - μητρώου ελέγχου ποιότητας νερού των δικτύων ύδρευσης του συνόλου των οικισμών των αντίστοιχων Π.Ε., με τα στοιχεία που υποχρεούνται να αποστέλλουν στην Υπηρεσία βάση του νόμου οι υπεύθυνοι υδροδότησης (Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις, πάροχοι κτλ) [β΄ βαθμός ευθύνης για την ποιότητα του πόσιμου νερού].
 • Καθορισμό φυσικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ-ΧΥΤΑ
 • Διακίνηση πάσης φύσεως βιβλιαρίων του Παιδιού
 • Επιχορηγήσεις στα πολιτιστικά δρώμενα του Νομού
Άδειες - Βεβαιώσεις - Εποπτεία
 • Έκδοση άδειας χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων και τον έλεγχο αυτών.
 • Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αποκατάστασης ιδιωτικών κλινικών και χορήγησης Βεβαιώσεων καλής λειτουργίας Μονάδων Χρόνιας αιμοκάθαρσης.
 • Επιδημιολογική Επιτήρηση λοιμωδών Νοσημάτων σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ στα όρια του Νομού και ενημερωση στους φορείς Εποπτεία ιατρικού, φαρμακευτικού, οδοντιατρικού συλλόγου.
Λειτουργία Φαρμακείων
 • Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων (Τροποποιήσεις, Συστεγάσεις- Κληρονομικά) και ανακλήσεις αυτών.
 • Ανακοίνωση κενών θέσεων φαρμακείων.
 • Χορήγηση Βεβαιώσεων λειτουργίας φαρμακείων για συνταξιοδότηση φαρμακοποιών.
 • Έκδοση αποφάσεων διευρυμένου ωραρίου φαρμακείων.
Κίνηση Ναρκωτικών
 • Έκδοση αποφάσεων χορήγησης ναρκωτικών σε καρκινοπαθείς και μη.
 • Παρακολούθηση κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρμάκων των φαρμακείων και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 • Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής για φάρμακα κρατικού μονοπωλίου που δεν διατίθενται στην αγορά μετά από παραγγελία από το Υπουργείο Υγείας.
 • Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους οι οποίοι αναγράφουν ναρκωτικά σε απλές συνταγές και όχι στις ειδικές για το σκοπό αυτό, καθώς και στους φαρμακοποιούς που πωλούν ναρκωτικά με απλές και όχι με ειδικές συνταγές.
Υλοποίηση Προγραμμάτων
 • Υλοποίηση - Συμμετοχή στα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών καθώς και στις επιτροπές ελέγχου υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.
 • Υποβολή - υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων-δράσεων του ΕΣΠΑ και παρεμφερών προγραμμάτων.
 • Υλοποίηση προγράμματος ΤΕΒΑ ( Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους )

< β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Γραφείο Κίνησης Οχημάτων

Όροφος: Ισόγειο Γραφείο: 31 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Μορφούλης Γεώργιος Θέση: Υπάλληλος email: agro16@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 452 Εσωτ: 452

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Αντιπεριφερειάρχης

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής: Ιωάννης Γιώργος
email: i.giorgos@pkm.gov.gr , i.giorgos@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνα:23713 51245, 23713 51244

Φίλες και Φίλοι,

Εγκαινιάζουμε το νέο τρόπο επικοινωνίας μαζί σας, μέσω της νέας ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ενιαία παρουσίαση της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας, είναι βέβαιο ότι θα εξυπηρετήσει τόσο τις ανάγκες των πολιτών όσο και την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας σε όλο τον κόσμο. Στην ενότητα της Χαλκιδικής επιδιώξαμε να είναι διαθέσιμες:
 • Οι πληροφορίες εκείνες μέσω των οποίων διασφαλίζεται και εμπεδώνεται η πλήρης διαφάνεια στις αποφάσεις και στη συνολική μας λειτουργία.
 • Οι πληροφορίες που αναζητά ο επισκέπτης για την ιστορία, τον πολιτισμό, τις τουριστικές υποδομές, την τοπική παραγωγή, τα αναπτυξιακά προγράμματα, την απασχόληση, την υγεία, την παιδεία.
 • Οι πληροφορίες που χρειάζονται οι εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε για τις δράσεις της Αντιπεριφέρειας.
 • Οι πληροφορίες που επιθυμεί ο πολίτης για την έγκυρη ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των αναγκών του μέσω των Υπηρεσιών μας.
Με τη δημιουργία της ανανεωμένης ιστοσελίδας μας αξιοποιούμε και αυτό το βήμα επικοινωνίας, χωρίς όμως να υποκαθιστούμε την προσωπική επαφή που είναι καθημερινή. Δίνουμε τη δυνατότητα στους συμπατριώτες μας και στους απανταχού Χαλκιδικιώτες να πληροφορούνται το έργο μας και να το αξιολογούν καθημερινά.

Καλώς ήρθατε στη Χαλκιδική μας.

Ιωάννης Γιώργος

Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής

Γραμματεία Αντιπεριφερειάρχη

Όροφος: Ισόγειο Γραφείο: Α 21 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Πλασταρά Μαρία Θέση: Υπάλληλος email: i.giorgos@pkm.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 245 Εσωτ: 245

Υπάλληλος: Μουτάφογλου Γεωργία Θέση: Υπάλληλος email: i.giorgos@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 244 Εσωτ: 244

Τα καθήκοντα των υπαλλήλων του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη σχετίζονται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία ενός ευρύτερου πλαισίου λειτουργίας της ΠΕΧ που είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του ίδιου του Αντιπεριφερειάρχη. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η εξυπηρέτηση του πολίτη, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας ηλεκτρονικής και μη (λήψη και αποστολή εγγράφων, προώθηση υπηρεσιακών εγγράφων προς υπογραφή, πρωτόκολλο, αρχειοθέτηση κ.α.) η σύνταξη και παρακολούθηση του προγράμματος του Αντιπεριφερειάρχη, κ.α.

β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

Όροφος: 1ος Γραφείο: 49 Ωράριο Εργασίας: 9:00πμ — 3:00μμ

Υπάλληλος: Κοτσερίδης Ιωακείμ Θέση: Προϊστάμενος Τμήματος email: perivalon1@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 299 Εσωτ: 299

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
 • Καταγγελίες.


β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Επαγγελμάτων

Όροφος: 1ος Γραφείο: 65 Ωράριο Εργασίας: 8:00πμ — 3:00μμ

Υπάλληλος: Κατσίρου Ακριβή Θέση: Υπάλληλος email: viomixanias8@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 404 Εσωτ: 404

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Αδειοδότηση βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων-Κέντρων Αποθήκευσης & Διανομής(χονδεμπόριο)-Γεωθερμικών συστημάτων ψύξης/θέρμανσης.

Υπάλληλος: Ζήσης Δημήτριος Θέση: Υπάλληλος email: viomixanias7@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 222 Εσωτ: 222

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Αδειοδότηση βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων-Λατομικών δραστηριοτήτων-Κέντρων Αποθήκευσης & Διανομής(χονδεμπόριο).

β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Επαγγελμάτων

Όροφος: 1ος Γραφείο: 51 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 2:00μμ

Υπάλληλος: Κουντούζης Πολύκλειτος Θέση: Υπάλληλος email: viomixanias6@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 223 Εσωτ: 223

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Αδειοδότηση βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.
 • Λατομικών δραστηριοτήτων-Κέντρων Αποθήκευση & Διανομής(χονδεμπόριο).
 • Γεωθερμικών συστημάτων ψύξης/θέρμανση.


β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Επαγγελμάτων

Όροφος: 1ος Γραφείο: 48 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 2:00μμ

Υπάλληλος: Οικονόμου Αγγελική Θέση: Υπάλληλος email: viomixanias5@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 400 Εσωτ: 400

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Αδειες τεχνικών επαγγελμάτων (τεχνίτες).

β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Γραμματεία Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Όροφος: 1ος Γραφείο: 48 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 2:00μμ

Υπάλληλος: Λιαδάκη Αναστασία Θέση: Υπάλληλος email: anaptixis_prot@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 408 Εσωτ: 408

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Γραμματειακή Υποστήριξη.

β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Όροφος: 1ος Γραφείο: 64 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Τσιμπούρης Γεώργιος Θέση: Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης & Προϊστάμενος Τμήματος Χορήγησης Αδειών, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων email: viomixanias9@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 248 Εσωτ: 248

Τμήμα Εμπορίου & ΑΕ
 • Θέματα Ανωνύμων Εταιρειών.
 • Θέματα εμπορίου και πλανοδίων πωλητών.
 • Δειγματοληψίες - Καταγγελίες.
Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων
 • Αδειοδότηση βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.
 • Αδειοδότηση Λατομικών δραστηριοτήτων.
 • Αδειοδότηση Κέντρων Αποθήκευσης & Διανομής(χονδεμπόριο).
 • Αδειοδότηση Γεωθερμικών συστημάτων ψύξης/θέρμανσης.
 • Άδειες τεχνικών επαγγελμάτων.
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
 • Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
 • Θέματα υδροοικονομίας.
 • Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις-Καταγγελίες.
Τμήμα Απασχόλησης & Υποστήριξης Εκπαίδευσης
 • Μεταφορά μαθητών κ.λ.π.
 • Χορήγηση αδειών εργασίας μεταναστών χωρίς άδεια παραμονής.
 • Αδειοδότηση σχολών δραματικής τέχνης/χορού κ.λ.π.
Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Γραμματεία επιτροπής λαϊκών αγορών.
 • Γραμματειακή Υποστήριξη.

β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Περιφερειακός Σύμβουλος

Όροφος: 1ος Γραφείο: 110


Περιφερειακή Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Ζωγράφου Αικατερίνη email: zogrkate@otenet.gr Τηλέφωνο: 2371 351 253 Εσωτ: 253 Τομέας αρμοδιότητας: Αγροτικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χαλκιδικής

Αρμοδιότητες

 • Η υποβολή προτάσεων για προγράμματα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και την παρακολούθηση εφαρμογής τους σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
 • Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.
 • Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα του τομέα Αγροτικής Οικονομίας, με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο διοικητικό/υπηρεσιακό όργανο.
 • Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
 • Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του απολογισμού δράσης της υπηρεσίας.
 • Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και οι προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, για tην εξασφάλιση της αποδοτικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας.
 • Η αγόρευση ως ειδική αγορήτρια στα Συλλογικά Όργανα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιφερειακός Σύμβουλος

Όροφος: 1ος


Περιφερειακός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Τζηρίτης Δημήτριος email: d.tziritis@pkm.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 406 Εσωτ: 406 Τομέας αρμοδιότητας: Μεταφορών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδικής

Αρμοδιότητες

 • Η υποβολή προτάσεων για την οργάνωση και διαχείριση θεμάτων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων χερσαίας μεταφοράς για τη διασφάλιση της ικανότητας ασφαλούςμεταφοράς και κυκλοφορίας.
 • Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού χαρακτήρα του τομέα Μεταφορών, με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο διοικητικό/ υπηρεσιακό όργανο
 • Ο έλεγχος τήρησης των νομοθετικών διατάξεων επί θεμάτων Μεταφορών.
 • Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.
 • Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διαδικασίας κατάρτισης του απολογισμού δράσης της υπηρεσίας.
 • Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικασιών και οι προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων και των διαδικασιών, για tην εξασφάλιση της αποδοτικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας.
 • Η αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά Όργανα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Γραμματεία Συμβούλου Αντιπεριφερειάρχη

409

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 11:30PM Phone: (0) 66 4539810

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Ειδικός Περιφερειακός Σύμβουλος

Όροφος: 1ος Γραφείο: 109 Ωράριο Εργασίας: 8:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Μπασάκα Άννα Θέση: Ειδική Περιφερειακός Σύμβουλος email: ampasaka@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 287 Εσωτ: 287

Η Ειδική Σύμβουλος συνδράμει στο έργο του Αντιπεριφερειάρχη κυρίως σε ενέργειες που αφορούν στην προβολή και προώθηση των βασικών προϊόντων του Νομού ( του πρωτογενή τομέα , της μεταποίησης και του τουρισμού ), στη στήριξη πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων καθώς και σε θέματα επικοινωνίας με τους πολίτες.

Πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 11:30PM Phone: (0) 66 4539810

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Γραφείο Τύπου & ΜΜΕ

Όροφος: 1ος Γραφείο: 109 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Λοκοβίτης Δημήτριος Θέση: Υπάλληλος email: press@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 401 Εσωτ: 401

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Έκδοση και αποστολή προσκλήσεων – δελτίων τύπου στα ΜΜΕ.
 • Κάλεσμα φορέων και πολιτών για τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις – εθνικές επετείους.
 • Συντονισμός επισήμων σε επετειακές εκδηλώσεις.
 • Δημόσιες Σχέσεις.

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕΧ

Όροφος: 1ος Γραφείο: 108 Ωράριο Εργασίας: 8:00πμ — 4:00μμ


Υπάλληλος: Μαγδαληνή Συρδάρη Θέση: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη email: polpro@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 309 Εσωτ: 309

Αρμοδιότητα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π. Ε. Χαλκιδικής, αποτελεί ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας.

β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ΠΕΧ

Όροφος: 1ος Γραφείο: 108 Ωράριο Εργασίας: 8:00πμ — 4:00μμ


Υπάλληλος: Υπάλληλος Θέση: Υπάλληλος email: polpro@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 307 Εσωτ: 307

Γραμματειακή υποστήριξη και συνδρομή στο έργο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π. Ε. Χαλκιδικής.

β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ ΠΕΧ

Όροφος: 1ος Γραφείο: Β50 Ωράριο Εργασίας: 7:30πμ — 3:30μμ


Υπάλληλος: Θεοδοσάς Βασίλειος Θέση: Υπάλληλος email: psea@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 250 Εσωτ: 250

Αρμοδιότητα του Γραφείου ΠΑΜ ΠΣΕΑ Π.Ε. Χαλκιδικής είναι η σχεδίαση και ο προγραμματισμός που αναφέρεται στην Οργάνωση, προπαρασκευή και κινητοποίηση των πολιτικών Δυνάμεων προς επιβίωση στον πόλεμο και συμβολή στην Εθνική Άμυνα η οποία εξασφαλίζεται δια της Πολιτικής κινητοποίησης και της Πολιτικής Άμυνας.

β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Προϊστάμενος Τμήματος Κτηνιατρικής

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 11:30PM Phone: (0) 66 4539810

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Τμήμα Κτηνιατρικής

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 11:30PM Phone: (0) 66 4539810

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Τμήμα Κτηνιατρικής

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 11:30PM Phone: (0) 66 4539810

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων

Όροφος: όροφος Γραφείο: όροφος Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Υπάλληλος Θέση: Θέση email: email Τηλέφωνο: Τηλέφωνο Εσωτ: Εσωτ

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων και Υποστήριξης

Όροφος: όροφος Γραφείο: όροφος Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Υπάλληλος Θέση: Θέση email: email Τηλέφωνο: Τηλέφωνο Εσωτ: Εσωτ

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων και Υποστήριξης

Όροφος: όροφος Γραφείο: όροφος Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Υπάλληλος Θέση: Θέση email: email Τηλέφωνο: Τηλέφωνο Εσωτ: Εσωτ

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων και Υποστήριξης

Όροφος: όροφος Γραφείο: όροφος Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Υπάλληλος Θέση: Θέση email: email Τηλέφωνο: Τηλέφωνο Εσωτ: Εσωτ

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης

Όροφος: 1ος Γραφείο: 55 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ

Υπάλληλος: Μαλάκου Μαρία Θέση: Υπάλληλος email: oikonomiko@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 206 Εσωτ: 206

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση Προϋπολογισμού της Π.Ε.Χ.
 • Σύνταξη απολογισμού της Π.Ε.Χ.
 • Παρακολούθηση των εσόδων και της περιουσιακής κατάστασης της Π.Ε.Χ .
 • Παρακολούθηση και συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού.
 • Σύνταξη των δεσμεύσεων (ανάληψη πίστωσης) για τις πάσης φύσεως δαπάνες της Π.Ε.Χ.
 • Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων και ενημέρωση των δικαιούχων για τις πληρωμές.
 • Απόδοση κρατήσεων στα αντίστοιχα Ταμεία και στην ΑΑΔΕ.
 • Συμφωνία υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών με Τραπεζικά διαθέσιμα.


β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης

Όροφος: όροφος Γραφείο: όροφος Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Υπάλληλος Θέση: Θέση email: email Τηλέφωνο: Τηλέφωνο Εσωτ: Εσωτ

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης

Όροφος: 1ος Γραφείο: 54 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ

Υπάλληλος: Μανώλη Τριανταφυλλιά Θέση: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος email: ad3@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 479 Εσωτ: 479

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση Προϋπολογισμού της Π.Ε.Χ.
 • Σύνταξη απολογισμού της Π.Ε.Χ.
 • Παρακολούθηση των εσόδων και της περιουσιακής κατάστασης της Π.Ε.Χ.
 • Παρακολούθηση και συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού.
 • Σύνταξη των δεσμεύσεων (ανάληψη πίστωσης) για τις πάσης φύσεως δαπάνες της Π.Ε.Χ.
 • Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων και ενημέρωση των δικαιούχων για τις πληρωμές.
 • Απόδοση κρατήσεων στα αντίστοιχα Ταμεία και στην ΑΑΔΕ.
 • Συμφωνία υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών με Τραπεζικά διαθέσιμα.


β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Ελέγχου Εκκαθάρισης και Δαπανών

Όροφος: 1ος Γραφείο: 59 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ

Υπάλληλος: Σχοινά Ζωή Θέση: Υπάλληλος email: stuff7@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 484 Εσωτ: 484

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Παραλαβή συνόλου δικαιολογητικών πάσης φύσεων δαπανών κατά τις διατάξεις του ν. 4446/2016(ΦΕΚ 240/Α’/22-12-2016).
 • Έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας πάσης φύσεων δαπανών , εκκαθάριση με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων της Π.Ε.Χ.
 • Έλεγχος, εκκαθάριση και τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής της Π.Ε.Χ.
 • Έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων για την τακτοποίηση ισοζυγίων εσόδων – εξόδων Π.Ε.Χ.
 • Τήρηση αποθήκης αναλωσίμων και παγίων υλικών (εισαγωγές – εξαγωγές).
 • Τήρηση μητρώου δεσμεύσεων και παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 • Γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος.


β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών

Όροφος: 1ος Γραφείο: 60 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ

Υπάλληλος: Κυμουρτζή Γερακίνα Θέση: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος email: od9@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 476 Εσωτ: 476

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Παραλαβή συνόλου δικαιολογητικών πάσης φύσεων δαπανών κατά τις διατάξεις του ν. 4446/2016(ΦΕΚ 240/Α’/22-12-2016).
 • Έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας πάσης φύσεων δαπανών , εκκαθάριση με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων της Π.Ε.Χ.
 • Έλεγχος, εκκαθάριση και τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής της Π.Ε.Χ.
 • Έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων για την τακτοποίηση ισοζυγίων εσόδων – εξόδων Π.Ε.Χ.
 • Τήρηση αποθήκης αναλωσίμων και παγίων υλικών (εισαγωγές – εξαγωγές).
 • Τήρηση μητρώου δεσμεύσεων και παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 • Γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος.


β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Τμήμα Προμηθειών

Όροφος: 1ος Γραφείο: 56 Ωράριο Εργασίας: 7:30πμ — 3:30μμ

Υπάλληλος: Μαυρομουστάκης Νεκτάριος Θέση: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος email: stuff6@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 483 Εσωτ: 483

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Τη διενέργεια των διαδικασιών διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας «περί προμηθειώντου δημοσίου» (ν. 4412/2016).
 • Την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας.
 • Την στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφερειακής Ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.


β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Γραμματεία

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Τμήμα Αλιείας

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Τμήμα Αλιείας

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Τμήμα Πολιτικής Γης

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Τμήμα Πολιτικής Γης

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Τμήμα Πολιτικής Γης

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Ωράριο Εργασίας: 8:30AM — 10:30PM Phone: (0) 66 8809098

Valerianella locusta inula crithmoides. Nasturtium officinale; arctium lappa? Achillea millefolium eruca sativa benincasa hispida sagittaria latifolia telfairia occidentalis plantago major.

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

Όροφος: 3ος Γραφείο: 88 Ωράριο Εργασίας: 8:00πμ — 3:00μμ

Υπάλληλος: Ζαχαριάδης Αλέξανδροςμ Θέση: Υπάλληλος email: perivalon4@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 288 Εσωτ: 288

Αντικείμενα - Αρμοδιότητες:

 • Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.
 • Θέματα υδροοικονομίας .


β & γ §1 άρθρο14 ΦΕΚ 4302/30-12-2016 “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων

Όροφος: 3ος Γραφείο: 87 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Μιγδάνης Βαλσάμης Θέση: Προϊστάμενος Υπ/νσης Τεχνικών Εργων email: te4@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 296 Εσωτ: 296

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Όροφος: όροφος Γραφείο: όροφος Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Υπάλληλος Θέση: Θέση email: email Τηλέφωνο: Τηλέφωνο Εσωτ: Εσωτ

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Υπάλληλος: Μαναζής Αθανάσιος Θέση: Προϊστάμενος Τμήματος email: te6@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 211 Εσωτ: 211


Υπάλληλος: Βασιλική Κοκκαλίδου Θέση: Υπάλληλος email: te9@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 264 Εσωτ: 264

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Όροφος: 3ος Γραφείο: 93 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Λιάπης Ευάγγελος Θέση: Υπάλληλος email: Τηλέφωνο: 2371 351 420 Εσωτ: 420

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος

Όροφος: 3ος Γραφείο: 86 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Λανταβός Ιωάννης Θέση: Προϊστάμενος Τμήματος email: landavos@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 285 Εσωτ: 285

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος

Όροφος: όροφος Γραφείο: όροφος Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Υπάλληλος Θέση: Θέση email: email Τηλέφωνο: Τηλέφωνο Εσωτ: Εσωτ

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Τμήμα Εργοταξίων

Όροφος: όροφος Γραφείο: όροφος Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Υπάλληλος Θέση: Θέση email: email Τηλέφωνο: Τηλέφωνο Εσωτ: Εσωτ

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Τμήμα Εργοταξίων

Όροφος: 3ος Γραφείο: 98 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Μπουρνούτη Χάιδω Θέση: Υπάλληλος email: te7@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 298 Εσωτ: 298

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Meeiting Room Τεχνικών Έργων

Όροφος: 3ος Γραφείο: 92 Ωράριο Εργασίας: 7:00πμ — 3:00μμ


Υπάλληλος: Τσινάς Κωνσταντίνος Θέση: Υπάλληλος email: te25@halkidiki.gov.gr Τηλέφωνο: 2371 351 349 Εσωτ: 349

Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία από τον-την Προϊστάμενο-η της Οργανικής Μονάδας.

Επιβεβαιώστε πρώτα την διαθεσιμότητα του υπαλλήλου, κατά την ημερομηνία επίσκεψής σας, για δική σας διευκόλυνση και εξυπηρέτηση!