ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025
10/11/2022Απόφαση Περιβαλλοντικής έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΣχεδίουΚΑΤΕΒΑΣΤΕ
1/11/2022Περιβαλλοντική έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ
9/2/2022Εγκεκριμένο ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ
9/2/2022Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος ΑνάπτυξηςΚΑΤΕΒΑΣΤΕ