QR Code

Τροποποίηση της Πράξης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 με Κωδικό ΟΠΣ 5198482

Αναρτήθηκε στις 31 Ιουλίου, 2023