QR Code

Τροποποίηση της Πράξης «ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΥΚΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198453 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 04 Ιουλίου 2023 ΑΔΑ: Ψ2ΕΨ7ΛΛ-ΓΕΛ

Αναρτήθηκε στις 4 Ιουλίου, 2023