QR Code

Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ (2019ΜΠ90800011)» με Κωδικό ΟΠΣ 5214519 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025»

Αναρτήθηκε στις 8 Μαΐου, 2023