QR Code

Πίνακας κεντροβαρικών συντεταγμένων των προς εκμίσθωση ακίνητων του Ελληνικού δημοσίου στην περιοχή Έλους Κλειδίου

Αναρτήθηκε στις 16 Μαΐου, 2023