QR Code

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, ειδών από χαρτί και μελανών – τόνερ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της ΠΚΜ και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας για τα έτη 2023 -2024

Αναρτήθηκε στις 6 Μαρτίου, 2023