QR Code

Έκδοση Άδειας ΄Ιδρυσης Φαρμακείου

post_thumbnail
1.      ΑΙΤΗΣΗ
2.      ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  ΠΤΥΧΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ επικυρωμένο
3.      ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΚΑΤΣΑ (Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή)   επικυρωμένο.
4.      ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ –ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ
5.      ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(για απόκτηση της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων)
6.      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
7.      ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (ότι ο φαρμακοποιός δεν διώκεται για τα αδικήματα του άρθρου 1 παρ. 2, του Ν.1963/91)
8.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986
9.      ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
 
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά καταθέτονται στην Υπηρεσία μας με ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ