QR Code

Ε-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ-Κατηγορία μικρότερη από Β-ΑΠΑΛΛΑΓΗ

post_thumbnail

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Σερρών
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
Ονομασία Διαδικασίας : Έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής από τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας μικρότερης της Β ή έργων και δραστηριοτήτων που δεν κατατάσσονται
Απαλλαγή από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ)
(Έργα και δραστηριότητες κατηγορίας <Β ή δεν κατατάσσονται σύμφωνα με την Αποφ. 17185/1069/22  φεκ 841/β/22)

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Υπεύθυνες δηλώσεις 1 (του ενδιαφερομένου και του μηχανικού / μελετητή) με το εξής περιεχόμενο:

α. «το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας που κατατάσσεται στην ομάδα………………. με α/α…………..
δεν θα υπερβαίνει <2 ……………………………………………………………………………………………
b. Η έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο ή η δραστηριότητα:

  1. δεν βρίσκεται σε οριοθετημένη με ΓΠΣ ή ΣΧΟΑΑΠ περιοχή στην οποία οι χρήσεις γης δεν επιτρέπουν το έργο ή την δραστηριότητα
  2. δεν βρίσκεται σε οριοθετημένη περιοχή του δικτύου Natura 2000,( σύμφωνα με τον χάρτη Natura 2000 Map Viewer ο οποίος είναι διαθέσιμος στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου ΠΕΚΑ<3>,) που δεν επιτρέπουν το έργο ή την δραστηριότητα
  3. τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από κατοικημένες ή προστατευόμενες περιοχές ή εγκαταστάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες, κατά περίπτωση, διατάξεις.
  1. Τεχνική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας
  2. Αποσπάσματα πινακίδα ΓΥΣ κλίμακας 1:25.000 ή και 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, όπου φαίνεται το πολύγωνου του σκοπούμενου έργου ή δραστηριότητας με γεωγραφικές συντεταγμένες στο Ελληνικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87.

Διευκρινήσεις:
(1)Εάν το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης διαπιστωθεί ότι δεν είναι αληθές, εκτός των συνεπειών από άλλες κείμενες διατάξεις, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 22 Ν. 3468/06.
(2)Αναγράφεται το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφ. 37674/16
(όπως έκταση, ποσότητα, δυναμικότητα, ισχύς ,κλπ)
(3)http://natura2000. eea. europa. eu/.

Σημείωση: Το δικαιολογητικό με αρ. 4 να κατατεθεί σε 2 αντίγραφα Σφραγίζεται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και συνοδεύει εφεξής την βεβαίωση απαλλαγής.

1-Αίτηση για ΑΠΑΛΛΑΓΗ 2-Υπόδειγμα -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3-Νομοθεσία-Περιβαλλοντική κατάταξη έργων-Απόφ 17185)1069)22 ΦΕΚ 841)Β22