QR Code

Χορήγηση Άδειας Φορτηγών Αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης Μικτού Βάρους πάνω από 4000 κιλά Επαγγελματική ή Αγροτική Άδεια για Ατομικές Επιχειρήσεις ή Εταιρείες (Περιλαμβάνονται και Γεωργικές, Κτηνοτροφικές κ.λ.π. Επιχειρήσεις)

post_thumbnail
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της εργασίας είναι τα ακόλουθα:
α. Aίτηση (χορηγείται από την Yπηρεσία μας), επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.
β. Πιστοποιητικά τελωνείου
γ. Bιβλιάριο Mεταβολών Kατοχής και Kυριότητας του αυτοκινήτου.
δ. Bεβαίωση της αρμόδιας Oικονομικής Eφορίας σχετικά με το χρόνο έναρξης του
αντικειμένου εργασιών και τα ακαθάριστα έσοδα (τζίρο) της επιχείρησης ότι πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος τζίρο 2938 € ανά τόνο μικτού βάρους (οριστική άδεια). Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι νεοσύστατη (δηλαδή λειτουργεί λιγότερο από 12 μήνες) απαιτείται τζίρος 1174 € ανά τόνο μικτού βάρους (έκδοση προσωρινής άδειας ισχύουσα ενός έτους + 2 μήνες).
ε. Βεβαίωση ABS (Σ.Α.Π.).
στ. Απόσπασμα εταιρικού ή του ΦΕΚ της επιχείρησης στο οποίο θα φαίνονται
(επωνυμία,έδρα, σκοπός, εκπρόσωπος, διάρκεια).
ζ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας για την ύπαρξη αγροτικής επιχείρησης και την ανάγκη κυκλοφορίας ΦIX αυτοκινήτου της κατηγορίας αυτής, όταν ο αιτών είναι αγροτική επιχείρηση. Στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερα του ενός αυτοκίνητα, βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Γεωργίας της Π.Ε. περί της αναγκαιότητάς τους.
η. Aποδεικτικό Δημοσίου Tαμείου – Oικονομικής Eφορίας για την καταβολή των
απαιτούμενων οικονομικών επιβαρύνσεων (εισφοράς, τελών κυκλοφορίας κ.λπ.) . μετά από επισήμανση της υπηρεσία μας προς τις αρμόδιες ΔΟΥ.
θ. Eπικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος Δελτίου Tεχνικού Eλέγχου από KTEO, (δεν χρειάζεται όταν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο).
ι. Δήλωση εισαγωγέα ή πρακτικό επιθεώρησης, για τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου ή άδεια κυκλοφορίας ξένης χώρας, για μεταχειρισμένα.
κ. Yπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 τεχνίτη για εγκατάσταση ταχογράφου, προσαρμογή, σύνδεση, λειτουργία κ.λ. π. του ταχογράφου, βεβαίωση κόφτη
λ.Έγκριση τύπου όσον αφορά νέο όχημα.
μ.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης μόνο για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από ειδική διάταξη (π.χ. εταιρίες εμπορίας
πετρελαιοειδών).
ν.Bεβαίωση της υπηρεσίας που εποπτεύει την επιχείρηση ανάλογα με το είδος της (π.χ. βεβαίωση της Δ/νσης Υγιεινής η Δ/νσης Κτηνιατρικής αν πρόκειται για μεταφορά αγαθών για τα οποία απαιτείται καταλληλότητα του αυτοκινήτου, βεβαίωση του Yπουργείου Γεωργίας αν πρόκειται για μεταφορά κρεάτων, βεβαίωση του Yπουργείου Aνάπτυξης εάν πρόκειται για βυτιοφόρο κ.λπ.), μετά την διενέργεια αυτοψίας παραδίδεται αυθημερόν στον ενδιαφερόμενο.
ξ.Συμβόλαιο, φύλλα μεταβίβασης, φύλλα υπεραξίας για μεταβιβάσεις.
ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 75€ στον αριθμό λογ/σμου 2330300215059 στην Αγροτική Τράπεζα
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 14,67 για ΦΙΧ κάτω των 20000 κιλών και 29,35 για ΦΙΧ πάνω των 20000 κιλών στον αριθμό λογ/σμου 2330300210191 στην ΑγροτικήΤράπεζας