QR Code

Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων

post_thumbnail
Για την ανανέωση αδείας λειτουργίας ιδιωτικής σχολής (γυμναστηρίου) απαιτείται αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται από :
1.      Πρόσφατο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
2.      Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής.
3.      Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
4.      Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι στο πρόσωπο του αιτών δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο αρ.5 του
          Προεδρικού Διατάγματος 219/13-10-2006.
5.      Κατάθεση παραβόλου 200€ στο Δημόσιο Ταμείο στον φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419.
6.      Υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή και των γυμναστών του γυμναστηρίου.(αρ.12 παρ.2 περ.στ).
7.      Πρόσφατο ποινικό μητρώο του Διευθυντή και των γυμναστών.
8.      Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του Διευθυντή και των γυμναστών.
9.      Βεβαίωση Μέλους (Ένωση γυμναστηρίων).
2. Σε περίπτωση μεταβολών στο προσωπικό του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής , εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά απαιτείται να κατατεθούν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις ε έως θ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Προεδρικού Διατάγματος 219/13-10-2006.
3. Εάν η αίτηση κατατίθεται από νομικό πρόσωπο απαιτείται η συνυποβολή :
1.      Βεβαίωση Πρωτοδικείου (περί μη τροποποίησης του καταστατικού).
2.      Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου περί μη
          πτώχευσης.
3.      Κατάλογος των μελών της διοίκησης του νομικού προσώπου.
4. Για την ανανέωση άδειας λειτουργίας γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής από ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις απαιτείται η κατάθεση δικαιολογητικών που απαιτείται για την άδεια λειτουργίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ    Σε  περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός (60) ημερών από τη λήξη της ισχύος, η άδεια αφαιρείται οριστικώς και επιβάλλεται άμεση διακοπή των εργασιών με τη σφράγιση του καταστήματος.