Αναζήτηση
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 4.1, Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος” του ΠΑΑ 2014-2020 (21/6/2021)

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:


Πληροφορούμε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις, ότι δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 4.1, Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος” του ΠΑΑ 2014-2020 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 15/07/2021.


Στόχοι της δράσης :

 1. Η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα.
 2. Η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία.
 3. Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος.
 4. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν.
Δικαιούχοι:
Υποψήφια φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα εμπορικού δικαίου και συλλογικά σχήματα που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.


Επιλέξιμες δαπάνες
 • Αρδευτικά συστήματα χαμηλής πίεσης.
 • Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης (γεωργία ακριβείας).
 • Δεξαμενές (πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) όγκου έως 500 κ.μ. που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους που πληρούνται κυρίως από όμβρια ύδατα.
 • Δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και  χρησιμεύουν για την αποθήκευση ομβρίων υδάτων.
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
 • Νέες γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα, αλλά και εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων.
 • Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.
 • Γενικές δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
 
Οικονομική στήριξη
Η δράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Η χρηµατοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δηµόσια δαπάνη (σε ποσοστό 45% έως 60%) και την ιδιωτική συµµετοχή.
 
Τα όρια του αιτούµενου προϋπολογισµού των αιτήσεων στήριξης είναι:
 • 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.
 • 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 200.000 ευρώ.


Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν περισσότερη ενημέρωση από:


1. Την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  www.minagric.gr

2. Την ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 http://www.agrotikianaptixi.gr

3. Την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pkm.gov.gr, μετακινούμενοι προς τη βάση της ιστοσελίδας και
    επιλέγοντας στο δεξί μέρος το εικονίδιο με τίτλο “Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020” και στη συνέχεια το εικονίδιο
   “ Δράση 4.1.2”.

4. Τηλεφωνικά στα εξής τηλέφωνα: 2313 330 347, 2313 330 346, 2313 330 348.

5. Τους κατά τόπους γεωπόνους – μελετητές.
 
 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΑ
 
Πρωτόκολλο Θέμα ΑΔΑ / ΦΕΚ Λήψη
1710/07-05-2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο

 Υπομέτρο 4.1, Δράση 4.1.2 "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν

 στην εξοικονόμηση ύδατος"
ΩΣ694653ΠΓ-ΧΑ9 Pdf
       
 
 • ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΑ
 
Πρωτόκολλο Θέμα ΑΔΑ / ΦΕΚ Λήψη
4950/25-09-2020
Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων
που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020. 

 

62ΚΕ4653ΠΓ-Π84
4377/Β'/05-10-2020
Pdf
6320/15-12-2020 1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 4950/2020 (Β΄ 4377) υπουργικής απόφασης σχετικά με
τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.2
5684/Β'/23-12-2020 Pdf
       


Επιστροφή


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

banner_elegxon_Anaptyksis

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης-->

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS