Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Προκηρύξεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΘ» (13/3/2023)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια  γάλακτος ελληνικής προέλευσης, παστεριωμένου και ομογενοποιημένου (πλήρους),  διάρκειας 7 ημερών, σύμφωνα με τη μελέτη της Δ/νσης Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ., για τους 409 δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας) των Κεντρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών Μ.Ε.Θ., σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/8-6-2019) καθώς και την τροποποίηση της 87669/2019 (ΦΕΚ 4584 Β΄/13-12-2019).         
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 15000000-8 _ ΤΡΟΦΙΜΑ
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας (73.948 λίτρα).
Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 149.990,81€,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%  (132.735,23€, άνευ Φ.Π.Α. 13%), τμήμα του οποίου, προϋπολογισμού 29.996,87€ με Φ.Π.Α. (26.545,90€ άνευ ΦΠΑ), θα ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 10 του ν.4412/2016 (Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του ν.4412/2016) για προμήθεια ποσότητας 18.486 λίτρων γάλακτος, για χρονικό διάστημα δύο μηνών.
Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 119.993,94€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% (106.189,33€ άνευ Φ.Π.Α. 13%) για προμήθεια ποσότητας 73.948 λίτρων γάλακτος.
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται  σε  10 μήνες ή έως εξαντλήσεως της συμβατικής ποσότητας των 73.948 λίτρων γάλακτος.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.
 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2023-2024 pdf 1196 KB 

Επιστροφή2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

FilmOffice-banner

amfipoli

pmdaae

ESPA

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS