Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Προκηρύξεις

«Παροχή υπηρεσιών διετούς υποστήριξης εξυπηρετητών και συνοδευτικού τους εξοπλισμού για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης» (2/2/2023)

Διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως και 31/12/2024.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 32.240,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (26.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.), όπου 16.120,00 € για το έτος 2023 και 16.120,00 € για το έτος 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στα γραφεία  του Τμήματος  Προμηθειών,  26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα έχουν πρωτοκολληθεί έως την Πέμπτη 09/02/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. στο νέο κτήριο της Π.Κ.Μ. επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 στον 3ο όροφο, γραφείο  3  Γραμματεία.
Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο τηλέφωνο  2313 – 319101 (για τεχνικά θέματα) & στο τηλέφωνο 2313 – 319135 (για λοιπά θέματα).
 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ.ΕΝΔΙΑΦ.ΠΑΡ.ΥΠ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ pdf 430 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ generic 16 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ generic 18 KB 

Επιστροφή2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

FilmOffice-banner

amfipoli

pmdaae

ESPA

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS