Αναζήτηση

Αξιολόγηση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς 1

Έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε θα θέλαμε να αξιολογήσετε τις εμπειρίες σας από τη συνεργασία με την υπηρεσία μας, και να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο εκτιμώντας την ικανοποίησή σας στους ακόλουθους τομείς:

Γενικά στοιχεία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την διαχείριση των εντύπων και προκειμένου να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη της αξιολόγησης, που αποτελεί απαραίτητο βήμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
Επωνυμία:
Τηλ. Επικοιν./E-mail:
Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου αξιολόγησης:

Α: Βαθμός ικανοποίησης από την παροχή υπηρεσιών (επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί επιλογής)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε μη συμπληρώνετε – βαθμολογείτε τις ερωτήσεις που δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή σας, ή ερωτήσεις για τις οποίες δεν έχετε άποψη. 1:καθόλου ικανοποιημένος - 5: Απόλυτα ικανοποιημένος
(επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί επιλογής)12345
1. Κατανόηση αναγκών σας, του φορέα σας ή των συνεργατών σας
2. Ποιότητα υποστήριξης – πληροφόρησης προς τον πολίτη ή τους φορείς
3. Ποιότητα – Αξιοπιστία παρεχόμενων υπηρεσιών Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς (όχι λάθη)
4. Συνεργασία στελεχών Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς με τον πολίτη ή το προσωπικό του φορέα σας
5. Ανταπόκριση στελεχών Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς στην επίλυση τυχόν προβλημάτων
6. Απόδοση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς (χρόνος απόκρισης)
7. Κατάρτιση στελεχών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς
8. Φιλικότητα – Ευγένεια στελεχών Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς
9. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και βοηθημάτων από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς σε σχέση με προσδοκίες σας
10. Εξυπηρέτηση κατά την επίσκεψη σας στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς

Β: Γενικές Ερωτήσεις

Β1: Αντιμετωπίσατε ποτέ προβλήματα συνεργασίας με τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς κατά την παροχή υπηρεσιών;
 ΝΑΙ    ΟΧΙ
Αν ναι, παρακαλούμε δώστε συνοπτική περιγραφή των προβλημάτων
Β2: Έχετε κάποιο συγκεκριμένο παράπονο / υπόδειξη / σχόλιο;
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη 54627 και για το λόγο αυτό ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της αυτής της φόρμας επικοινωνίας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων, μετά από σχετικό σας αίτημα προς εμάς, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: dpo@pkm.gov.gr
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την ΠΚΜ μας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα

kilkiswineries


teba


corona


coronakilkis


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίεςbanner_Deltia_pistopoihshs_Timwn

PolitikiProstasia_gg

PolitikiProstasia

rbanner1

discoverKilkis

ampelonas_logo_v

rbanner3

rbanner4

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
-->

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Κιλκίς

themap
 
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ανδρέα Παπανδρέου 3, Τ.Κ. 61100 , Κιλκίς, τηλ. 2341350100,-102
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS