Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Στο αυθεντικό τμήμα της διαδρομής του Αποστόλου Παύλου στην Περιφέρεια Lazio της Ρώμης αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου Cult-Ring (5/6/2018)

180605 ΛΟΓΟΤΥΠΑ CULT RING
Το αυθεντικό τμήμα της διαδρομής (Via Appia) του Αποστόλου Παύλου προς τη Ρώμη, στην Περιφέρεια
Lazio της Ιταλίας, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο περιήγησης μελέτης (study tour) του έργου Cult-RinG Interreg Europe. Απώτερος στόχος του έργου είναι η διασύνδεση της διαδρομής του Αποστόλου των Εθνών μέσα από τις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, του Lazio της Ιταλίας και της Πάφου της Κύπρου, ώστε να προκύψει ένα ολοκληρωμένο τουριστικό- πολιτιστικό προϊόν για τα «Βήματα του Αποστόλου Παύλου».
Η διαδρομή, που ακολουθεί τα βήματα του Αποστόλου Παύλου κατά την πορεία του προς τη Ρώμη (Cammino di San Paolo), μέχρι το σημείο που θανατώθηκε και ενταφιάστηκε στη Βασιλική του Αποστόλου Παύλου, είχε τριήμερη διάρκεια, που περιλάμβανε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα δόθηκε η ευκαιρία στους εκπροσώπους των εταίρων του έργου Cult-Ring να γνωρίσουν από κοντά την οργάνωση και τα επίπεδα διαχείρισης μίας υφιστάμενης πιστοποιημένης πολιτιστικής διαδρομής του Συμβουλίου της Ευρώπης (The Northern Via Francigena), τον τρόπο συνεργασίας των αρχαιολογικών υπηρεσιών με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας του Lazio, τη δομή φύλαξης και εποπτείας της πολιτιστικής διαδρομής, καθώς και τα σημεία πληροφόρησης  των επισκεπτών. 
Στη δεύτερη ενότητα της επίσκεψης οι εταίροι ενημερώθηκαν λεπτομερώς σχετικά με τις εργασίες προετοιμασίας για την ένταξη μίας τέτοιας διαδρομής στο πιστοποιημένο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης (The Southern Via Francigena, via Appia).
Εκτός από τις συναντήσεις τους με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συναντήθηκαν με τοπικές επιχειρήσεις και δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Περιφέρειας του Lazio και συνδέουν τη λειτουργία τους με την αξιοποίηση των πολιτιστικών διαδρομών ως τουριστικού προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επιχειρήσεις εστίασης, παραγωγής τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, αλλά και επιχειρήσεις εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων, οφείλουν την δημιουργία και τη διαρκή τους ανάπτυξη στην ύπαρξη πολιτιστικών – προσκυνηματικών – θρησκευτικών διαδρομών, ως διακρατικών τουριστικών προϊόντων.
Μέσα από τη συνεργασία των τριών Περιφερειών (Κεντρικής Μακεδονίας, Lazio και Πάφου), έχει συμφωνηθεί να υποβληθεί φάκελος υποψηφιότητας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την πιστοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου». Επίσης, προτείνεται να συμμετάσχουν και άλλες περιοχές, προκειμένου να καθιερωθεί η συνολική διαδρομή της διακονίας του Αποστόλου Παύλου από τα Ιεροσόλυμα στη Ρώμη μέσω Κύπρου και Ελλάδας.
Εκτός από την προφανή πολιτιστική αξία του έργου Cult-RinG,  στόχος του είναι να αξιοποιηθεί το θετικό κλίμα  που δημιουργούν οι πολιτιστικές διαδρομές στην τοπική οικονομία μέσω ενίσχυσης του τουρισμού, προωθώντας την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και την επιχειρηματικότητα μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων και ελκυστικών προϊόντων και υπηρεσιών πολιτιστικού τουρισμού.
Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνέχεια της περιήγησης μελέτης (study tour), πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στη Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας του Lazio (Agenzia Regionale del Turismo), με τη συμμετοχή στελεχών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της Περιφέρειας Πάφου (Κύπρος) και της Περιφέρειας του Lazio (Ιταλία) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού (Βέλγιο), με αντικείμενο την επισημοποίηση της συνεργασίας μέσω της υπογραφής σχετικού μνημονίου κατανόησης (MoU), που θα αφορά στην υποβολή φακέλου υποψηφιότητας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την πιστοποίηση της πολιτιστικής διαδρομής «Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου» (In the footsteps of St Paul the Apostle).
Το Cult-RInG είναι ένα έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe, που αναδεικνύει την αξία των επενδύσεων στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές και τη συνεισφορά της ανάπτυξης νέων πολιτιστικών διαδρομών στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως επικεφαλής του εταιρικού σχήματος, στο οποίο εκπροσωπούνται έξι ευρωπαϊκές Περιφέρειες και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού ως συμβουλευτικός εταίρος. Υπενθυμίζεται ότι το έργο Cult-RInG έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αντιπροσωπευτικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν καθιερωθεί από το 1987, τονίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η διευρυμένη μερική συμφωνία (Enlarged Partial Agreement), που έχουν υπογράψει 26 κράτη-μέλη, συμπεριλαμβάνει 32 πολιτιστικές διαδρομές με διάφορα θέματα, όπως προσκυνηματικά, ιστορικά, αρχαιολογικά, καλλιτεχνικά κ.ά.. Οι Πολιτιστικές Διαδρομές συμβάλλουν στην προστασία, διαφύλαξη, αξιοποίηση, ανάδειξη και προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αρμόδιο για την πιστοποίηση και ένταξη νέων διαδρομών είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Το Ινστιτούτο βοηθά τους υποψηφίους στην προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την αξιολόγηση. Διοργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα για στελέχη των πολιτιστικών διαδρομών και των δικτύων τους. Η πιστοποίηση δίνεται σε διακρατικά δίκτυα που έχουν αποδεδειγμένους πολιτιστικούς δεσμούς σχετικά με μία θεματική διαδρομή. Τα δίκτυα αυτά πρέπει επίσης να διεξάγουν έρευνα, να οργανώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ανταλλαγές για τους νέους Ευρωπαίους, να ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την ενθάρρυνση του πολιτιστικού τουρισμού.
Οι Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την προώθηση και διατήρηση της από κοινού και ποικίλες πολιτισμικές ταυτότητες. Παρέχουν μια καλύτερη κατανόηση της ιστορίας της Ευρώπης, μέσω της διαπεριφερειακής ανταλλαγής των ανθρώπων, ιδεών και πολιτισμών. Πρόκειται για ένα πρότυπο πολιτιστικής συνεργασίας των λαών, παρέχοντας σημαντικά μαθήματα για την ταυτότητα και την ιθαγένεια. Οι Πολιτιστικές Διαδρομές συνδυάζουν στοιχεία υλικής και άυλης κληρονομιάς, που απεικονίζουν και την ανάδειξη των ανταλλαγών, πολιτισμούς και παραδόσεις που έχουν διαμορφώσει την Ευρώπη στη διάρκεια χιλιετιών. Μέσω του έργου Cult-RInG, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να ενταχθεί στις πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του έργου στην ιστοσελίδα https://www.interregeurope.eu/cult-ring/


ΕπιστροφήΥποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

Υποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

2020_03_23_gov_gr

2021_04_23_adodhg

2020_05_25_dac

2020_07_02_forma_epikoin

2020_10_29_covid-19

2020_12_01_epistr_axreost

2021_03_31_techep

2020_06_24_dl-citizen

FilmOffice-banner

amfipoli

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

e-servicesPKM

pmdaae

ESPA

ΠΑΑ_2014_2020
 
youreurope

2020_01_31_logo_click

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

banner_pespka

kounoupia2019

planodio

rbanner1

banner_edialogos-v2

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜ

sevesoIII

PolitikiProstasia

eyd_ep

oikonomika_stoixeia

kepo_newlogo

Διαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ

smoking_pkm


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Visit Central Macedonia
bullet Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
bullet Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
bullet ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
bullet Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
bullet Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
bullet Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
bullet Ενημέρωση για τη λύσσα
bullet Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
bullet Ποιότητα Ατμόσφαιρας
bullet Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
bullet Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
bullet Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
bullet Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα


rbanner2

rbanner4

2013_07_03_ekloges


banner1             banner_epixeirnsiako_gr_new              banner4
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS