Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δεύτερη συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου CESME+ (27/9/2022)

  cesme

Την δεύτερη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Support Group-LSG) του έργου «Κυκλική Οικονομία για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις/Circular Economy for SMEs», με ακρωνύμιο CESME+ διοργάνωσαν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

  Το έργο CESME+ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE και αφορά πρόσθετες δράσεις σε συνέχεια του έργου «CESME - Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», το οποίο ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το 2020.
   Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου CESME+, που αποτελεί την τελευταία τοπική συνάντηση στο πλαίσιο του έργου, στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν:
   -Οι Πρόσθετες Δράσεις του έργου CESME, οι οποίες ολοκληρώνονται τον Σεπτέμβριο 2022. Στον πυρήνα των δράσεων βρίσκεται η ανταλλαγή εμπειριών, μέσω ανάδειξης καλών πρακτικών και μέσω συναντήσεων των εταίρων και των εμπλεκόμενων φορέων για την προώθηση και υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Ένας επιπλέον βασικός πυλώνας του έργου είναι ο επηρεασμός των εργαλείων πολιτικής στις περιφέρειες των εταίρων του έργου με στόχο την ανάκαμψη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από την κρίση της πανδημίας COVID-19 με την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας και της βιωσιμότητας.
  -Οι νέες καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας που αναδείχτηκαν από τους εταίρους του έργου και οι οποίες συνδυάζουν 3 παραμέτρους: την κυκλική οικονομία, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την ανάκαμψη από την πανδημία Covid-19.
  -Οι προτάσεις για τον επηρεασμό του εργαλείου πολιτικής της ΠΚΜ, ενσωματώνοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Το εργαλείο πολιτικής που επιλέχτηκε για επηρεασμό στο πλαίσιο του έργου CESME είναι το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ ΚΜ) 2021-2027. Το ΠΕΠ της Περιφέρειας για τη νέα προγραμματική περίοδο υποβλήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγκρίθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022.
  Στη συνέχεια συζητήθηκαν διεξοδικά οι προτάσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον χώρο της αγρο-διατροφής και για τη δημιουργία ανταγωνιστικών, βιώσιμων προϊόντων μέσω του κυκλικού οικονομικού μοντέλου και κατά την οποία τονίστηκε ο ρόλος των συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού (design services) στην αλυσίδα αξίας. Επιπλέον, έγινε παρουσίαση των δράσεων του Creativity Platform, από τον Πάνο Ρεμούνδο, συνιδρυτή της πλατφόρμας.
  Τη συνάντηση χαιρέτισαν εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, εκ μέρους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ο Διευθυντής Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης και εκ μέρους της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ η Διευθύντρια Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Βασιλική Παπαδοπούλου, ενώ στη συμμετείχαν πολλοί εκπρόσωποι φορέων.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://www.interregeurope.eu/cesme/

 Σχετικές Φωτογραφίες
220927 ΔΤ Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δεύτερη συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου CESME  φώτο 1

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δεύτερη συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου CESME φώτο 1
(27/9/2022)
220927 ΔΤ Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δεύτερη συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου CESME φώτο 2

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δεύτερη συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου CESME φώτο 2
(27/9/2022)
220927 ΔΤ Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δεύτερη συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου CESME φώτο 3

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δεύτερη συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου CESME φώτο 3
(27/9/2022)
220927 ΔΤ Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δεύτερη συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου CESME φώτο 4

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δεύτερη συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου CESME φώτο 4
(27/9/2022)
220927 ΔΤ Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δεύτερη συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου CESME φώτο 5

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δεύτερη συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου CESME φώτο 5
(27/9/2022)
220927 ΔΤ Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δεύτερη συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου CESME φώτο 6

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη δεύτερη συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου CESME φώτο 6
(27/9/2022)
Επιστροφή2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

FilmOffice-banner

amfipoli

pmdaae

ESPA

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS