Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:  caldelete_small Έως:  caldelete_small
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και εξοπλισμός ασφαλείας επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού μελέτης 400.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 23/6/2022
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με διευθέτηση της απορροής όμβριων υδάτων στον ισόπεδο κόμβο Νέου Σουλίου επί της Ε.Ο. Σερρών - Δράμας», προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 15/6/2022
4η Πρόσκληση υποβολής προσφορών στα πλαίσια της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω των ορίων) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023. 9/6/2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π. Ε. ΣΕΡΡΩΝ 7/6/2022
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2/6/2022
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε περιοχές ισόπεδων κόμβων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών», προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 14/4/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «Επείγοντα έργα συντήρησης και αποκατάστασης αναχωμάτων τάφρου Μπέλιτσας στα Δ.Δ.Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου και Αγίας Ελένης του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων» με προϋπολογισμό: 806.451,61 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 13/4/2022
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής, την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών και τον Φορέα Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε., προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Δασικής Αναψυχής στο Δάσος Λαϊλιά Σερρών» 15/3/2022
Πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 3/2021 ανακοίνωσης της Π.Ε. Σερρών /υποβολή ενστάσεων μέχρι 07-02-2022. 28/1/2022
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΠΕ Σερρών» προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 20/1/2022
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νσηΤ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση Υποδομών Πεδίου Απογείωσης Προσγείωσης Σερρών «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ»προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00€(συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α) 19/1/2022
3η Πρόσκληση υποβολής προσφορών στα πλαίσια της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω των ορίων) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023. 11/1/2022
"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ" ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ: 23-12-2021 ΕΩΣ 03-01-2022. 22/12/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΣΕΡΡΩΝ υποβολή αιτήσεων 01-12-2021 έως 10-12-2021 30/11/2021
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΖΟΒΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ» με προϋπολογισμό: 403.225,81 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 500.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 23/11/2021
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ» με προϋπολογισμό: 435.483,87 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 540.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 19/11/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΔΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 2022 16/11/2021
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου, για την μελέτη με τίτλο «Έλεγχος στατικής επάρκειας τεχνικών και γεφυρών του επαρχιακού και εθνικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 16/11/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ 2022 15/11/2021
2η Πρόσκληση υποβολής προσφορών στα πλαίσια της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω των ορίων) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023. 12/11/2021
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>


amfipoli

ticketing_peserron

2020_10_29_covid-19

STRESSANDCOVID19_BANNER

govgr_banner1

banner_ΨΑΠ4

2020_12_01_epistr_axreost

banner_κοινωφελούς χαρακτ

teba

Υποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA1

KTEO

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

PolitikiProstasia_Serron

PolitikiProstasia

PolProstasias_PE_Serron

PolProstasias_Xartes

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
bullet Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
bullet Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
bullet Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  
bullet Εμπλεκόμενοι Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών και Δήμων της  
bullet Σεισμός και Προστασία σε Εργασιακό Χώρο  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS