Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Αναζήτηση
Από:  caldelete_small Έως:  caldelete_small
Λέξη - Κλειδί:

Τίτλος Ημερομηνία
"Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2024 Π.Ε.Σερρών" 26/2/2024
"Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2024 για πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ. Υποβολή αιτήσεων: 08-02-2024 έως 19-02-2024" 7/2/2024
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 6/2/2024
Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων 6/2/2024
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ» με προϋπολογισμό: 2.177.419,35 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 2.700.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 19/1/2024
Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Σερρών για την χρονική περίοδο 2023-2025», συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ 4/12/2023
2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 391 του Ν.4957/2022 (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.5046/2023 (Α΄ 137), α) αδιάθετων δρομολογίων και β) νέων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2023-2024 24/11/2023
“Πρόκληση για Άσκηση Υποψηφίων Δικηγόρων στην Π.Ε. Σερρών.” 31/10/2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 391 του Ν.4957/2022 (Α΄141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.5046/2023 (Α΄ 137), α) αδιάθετων δρομολογίων και β) νέων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2023-2024. 19/10/2023
Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» με προϋπολογισμό 1.771.582,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 13/10/2023
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επεμβάσεις καθαρισμού και ενίσχυσης αναχωμάτων των χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το έτος 2023», προϋπολογισμού μελέτης 730.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 12/10/2023
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Εθνικού και Επαρχιακού Οδ. Δικτύου της Π.Ε. Σερρών για το Έτος 2023» με προϋπολογισμό: 80.645,16 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ή 100.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). 28/9/2023
Διακήρυξη ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ» 25/9/2023
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Σερρών/Υποδ. Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΝΙΓΡΙΤΑΣ» με (CPV): 45232120 «αρδευτικά έργα». Κωδικός ΝUTS EL526, με προϋπολογισμό 1.577.130,04 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 14/9/2023
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Σερρών/Υποδ. Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΓΕΦΥΡΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ» 13/9/2023
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ¨Επέκταση της στεγάνωσης σε τμήματα του ανατολικού αναχώματος της λίμνης Κερκίνης- σημείο «2.400 έως 3.550»¨, με προϋπολογισμό: 2.016.129,03 € ( πλέον ΦΠΑ 24%) ή 2.500.000.00 € (με ΦΠΑ 24%). 21/8/2023
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Αγ. Ιωάννη προς Οινούσσα», προϋπολογισμού μελέτης 900.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 18/8/2023
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και εξοπλισμός ασφαλείας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών για το έτος 2023», προϋπολογισμού μελέτης 400.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). 11/8/2023
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΜ. ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» με προϋπολογισμό: 967.741,94 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 11/8/2023
Προκήρυξη χορήγηση εκατόν εβδομήντα (170) νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σαράντα πέντε (45) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου 1/8/2023
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>


amfipoli

ticketing_peserron

2020_10_29_covid-19

STRESSANDCOVID19_BANNER

govgr_banner1

banner_ΨΑΠ4

2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

banner_κοινωφελούς χαρακτ

teba

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA1

KTEO

AD_ODIGISIS

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

PolitikiProstasia_Serron

PolitikiProstasia

PolProstasias_PE_Serron

PolProstasias_Xartes

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Χονδρικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Μέση Ενδεικτική Τιμή Λιανικής Πώλησης Καυσίμων  
bullet Τιμοληψία τροφίμων από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Σερρών - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  
bullet Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές  
bullet Οδηγίες για προστασία από δασικές πυρκαγιές  
bullet Οδηγίες για προστασία καύσωνα  
bullet Ενημερωτικό video Πολιτικής Προστασίας  
bullet Εμπλεκόμενοι Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών και Δήμων της  
bullet Σεισμός και Προστασία σε Εργασιακό Χώρο  

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μεραρχίας 36, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS