Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Επικοινωνία

Σημείωση: Στον Κατάλογο Προσωπικού, για να επικοινωνήσετε με τον υπάλληλο που σας ενδιαφέρει μέσω email, αντικαταστήσετε τη λέξη "στο" με το σύμβολο "@".


ΕπικοινωνίαΑυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Υπάγεται σεΠεριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΠροϊστάμενοςΣτεργιαδης Χαράλαμπος - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας \ Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
ΔιεύθυνσηΒασ. Όλγας 198
TK54110
ΠόληΘεσσαλονίκη
Περιγραφή1.Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που
ασκεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως:
α) Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των
ορίων της εδαφικής της περιφέρειας.
β)Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας,
κατά το σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε
επίπεδο περιφέρειας.
γ)Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας,
προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό
σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή.
δ) Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την
έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις
περιπτώσεις τοπικών καταστροφών.
ε) Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για
τοπικές καταστροφές μικρής έντασης.
στ) Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης
των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο
συντονισμός της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση
αυτή.
ζ) Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και
ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την
αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
η) Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών
και ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄).
θ) Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών
εκτάσεων, στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και
καταστολή τους.
ι) Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
ια) Η συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων
μέσων, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση.
2. Την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα ακόλουθα
Τμήματα:
α Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
β. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
γ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
δ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
ε. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
στ.Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Τηλέφωνο12313 319884, - 855, - 732, - 628
Τηλέφωνο22310 428021
Emailppro στο pkm.gov.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Τίτλος Τηλέφωνο Email
Αδραμιτιανός Βασίλειος Εισηγητής 2381351202 avasilis στο pella.gr
Καφετζής Κωνσταντίνος Εισηγητής 2381351256 kkafetzis στο pella.gr
Στεργιαδης Χαράλαμπος Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2313 319694 ppro στο pkm.gov.gr

You might see this message in place of the failed image.             You might see this message in place of the failed image.              You might see this message in place of the failed image.
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
You might see this message in place of the failed image. © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS