Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Επικοινωνία

Σημείωση: Για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει μέσω email, αντικαταστήσετε τη λέξη "στο" με το σύμβολο "@".

ΕπικοινωνίαΔιεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ)

Υπάγεται σεΓενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Διεύθυνση26ης Οκτωβρίου 64
TK54627
ΠόληΘεσσαλονίκη
Περιγραφή

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ανάγονται ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα, στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία και διαχείριση των υδάτων, στην κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού, καθώς και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της Περιφέρειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης είναι αρμόδια για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών, καθώς και στον καθορισμό και τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, τους Δήμους και λοιπών φορέων της Περιφέρειας, για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους. Τέλος, δημιουργεί κεντρική βάση δεδομένων με αναλυτικά στοιχεία ανά τομέα αρμοδιότητας για το σύνολο της ΠΚΜ καθώς και για κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες.

Τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΠΚΜ απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ)

β) Τμήμα Επαγγελμάτων (ΠΚΜ)

γ) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας (ΠΚΜ)

Τηλέφωνο12313 325504
Emaildbiom στο pkm.gov.gr


You might see this message in place of the failed image.             You might see this message in place of the failed image.              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
You might see this message in place of the failed image. © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS