Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Επικοινωνία

Σημείωση: Στον Κατάλογο Προσωπικού, για να επικοινωνήσετε με τον υπάλληλο που σας ενδιαφέρει μέσω email, αντικαταστήσετε τη λέξη "στο" με το σύμβολο "@".


ΕπικοινωνίαΔιεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ)

Υπάγεται σεΓενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
ΠροϊστάμενοςΤσαγκαρλής Γεώργιος - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος \ Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ)
Διεύθυνση26ης Οκτωβρίου 64
TK54627
ΠόληΘεσσαλονίκη
Περιγραφή

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ανάγονται ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα, στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία και διαχείριση των υδάτων, στην κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού, καθώς και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της Περιφέρειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης είναι αρμόδια για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών, καθώς και στον καθορισμό και τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, τους Δήμους και λοιπών φορέων της Περιφέρειας, για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους. Τέλος, δημιουργεί κεντρική βάση δεδομένων με αναλυτικά στοιχεία ανά τομέα αρμοδιότητας για το σύνολο της ΠΚΜ καθώς και για κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες.

Τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ΠΚΜ απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ)

β) Τμήμα Επαγγελμάτων (ΠΚΜ)

γ) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας (ΠΚΜ)

Τηλέφωνο12313 325504
Emaildbiom στο pkm.gov.gr

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Τίτλος Τηλέφωνο Email
Τσαγκαρλής Γεώργιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2313 325550 G.Tsagarlis στο pkm.gov.gr

You might see this message in place of the failed image.             You might see this message in place of the failed image.              You might see this message in place of the failed image.
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
You might see this message in place of the failed image. © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS