Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Επικοινωνία

Σημείωση: Για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει μέσω email, αντικαταστήσετε τη λέξη "στο" με το σύμβολο "@".

ΕπικοινωνίαΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Πέλλας

Υπάγεται σεΓενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
ΔιεύθυνσηΔιοικητήριο
TK58200
Πόλη'Εδεσσα
ΠεριγραφήΗ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας συνεργάζεται με τους Δήμους και λοιπούς Φορείς για την πραγματοποίηση ενημερωτικών συγκεντρώσεων.
Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες και εφαρμόζουν τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ανάγονται ιδίως:

α) Στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση των τομέων της φυτικής, της ζωικής και της αλιευτικής παραγωγής, στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στην αειφόρο ανάπτυξη, στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην ενημέρωση των αγροτών.

β) Στη μέριμνα για την υγεία και προστασία του ζωικού κεφαλαίου, τη λήψη αποφάσεων για ασθένειες ζώων, τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας των παραγόμενων και εισαγόμενων τροφίμων ζωικής προέλευσης και προϊόντων αυτών, την ορθή διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων, τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, τη διερεύνηση καταγγελιών πολιτών και υπηρεσιών, την εισήγηση και διαδικασία επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων.

Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας υπάγονται τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας 
β) Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
γ) Τμήμα Κτηνιατρικής
δ) Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Γιαννιτσών
ε) Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Σκύδρας
ζ) Τμήμα Πολιτικής Γης Έδεσσας 
η) Τμήμα Πολιτικής Γης Γιαννιτσών
 
Επίσης, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Πέλλας υπάγεται το:
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Αριδαίας
Γραφείο - Κτηνιατρείο Αριδαίας
Γραφείο - Κτηνιατρείο Γιαννιτσών
Γραφείο - Κτηνιατρείο Δροσερού
Γραφείο - Κτηνιατρείο Έδεσσας
Γραφείο - Κτηνιατρείο Κρύας Βρύσης
Γραφείο - Κτηνιατρείο Σκύδρας
Γραφείο - Κτηνιατρείο Φούστανης
Τηλέφωνο12381089324
Τηλέφωνο22381351381
Emailggaitanis στο pella.gr

Τηλέφωνο
2381351217
2381351339
2384062214
2381352318
2384021391
2381351381 - 2381089324
2381352319
2381352322
2382022594
2381089339
2381351265
2381351366
2381089324
2381089324
2384062214
2384021330
2381352312
2381352313
2381089324
2384021391
2381351398
2382022594
2381352304
2381351289
2384021330
2381351365
2381352308
2381352326
2381089339
2381089324
2381351357
2381352309
2381351264
2381351297
2381351364
2384021330
2381351335
2381352313
2381351328
2381351334
2381351208
2382022594
2381351382
2381351357
2382061563
2381089324
2381352318
2382022594
2381351346
2381352328
2381351338
2381351383
2381351325
2381352326
2384021391
2381351267
2381352326
2381352329
2381351397
2381351294
2381351217
2381351293
2381351353

You might see this message in place of the failed image.             You might see this message in place of the failed image.              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
You might see this message in place of the failed image. © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS