Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Επικοινωνία

Σημείωση: Για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει μέσω email, αντικαταστήσετε τη λέξη "στο" με το σύμβολο "@".

ΕπικοινωνίαΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας (ΠΚΜ)

Υπάγεται σεΓενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Διεύθυνση26ης Οκτωβρίου 64, 1oς όροφος
ΠεριοχήΦιξ
TK546 27
ΠόληΘεσσαλονίκη
ΠεριγραφήΗ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας επικοινωνεί και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων και λοιπών φορέων της Περιφέρειας, με επιστημονικούς και Επαγγελματικούς Συλλόγους και ειδικούς επιστήμονες για τα θέματα της αρμοδιότητάς της, επιβλέπει την εφαρμογή των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών. Συνεργάζεται με τους Δήμους και με άλλους Φορείς για τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και κοινών εκδηλώσεων για την ενημέρωση και κατάρτιση των αγροτών επί θεμάτων αρμοδιότητάς της.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ανάγονται ιδίως:

α) Στην κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, στη μέριμνα για την ανάπτυξη και ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον τομέα της φυτικής και της ζωικής παραγωγής και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
β) Στο συντονισμό και στην εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων που ασκούνται στους τομείς Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, καθώς και Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και αναφέρονται στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή καθώς και στην προστασία της φυτικής παραγωγής.
γ) Στο συντονισμό και στην εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων που ασκούνται από τις Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων και αναφέρονται στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων της Περιφέρειας, στην προστασία των υδρόβιων οργανισμών με την έκδοση σχετικών αποφάσεων, στην κατάρτιση και υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων για τα έργα και τις δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών της Περιφέρειας, στη διασφάλιση της προστασίας των ιχθυαποθεμάτων και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας (ΠΚΜ) απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:

α) Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας
β) Τμήμα Αλιείας
γ) Τμήμα Προβολής Αγροτικών Προϊόντων
Τηλέφωνο12313 330357
Emaildao στο pkm.gov.gr

Τηλέφωνο
2313 330350

You might see this message in place of the failed image.             You might see this message in place of the failed image.              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
You might see this message in place of the failed image. © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS