Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Αναλωσίμων-Ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης» (8/9/2022)

Διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Αναλωσίμων-Ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης»

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά κωδικό είδους).
 
Προσφορές υποβάλλονται ανά κωδικό προσφερόμενου είδους για όσους κωδικούς επιθυμούν οι οικονομικοί φορείς, ανεξαρτήτως Πίνακα, ή και για το σύνολο των κωδικών με την υποχρέωση η προσφορά των οικονομικών φορέων να καλύπτει το σύνολο της ποσότητας των τεμαχίων των προσφερόμενων κωδικών ειδών της παρούσας Πρόσκλησης.
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι εννιά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (29.468,64 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (23.765,03 € άνευ Φ.Π.Α.).
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα (1) μήνα.
 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦ. ΠΡΟΜΗΘ.ΑΝΑΛ.-ΑΝΤΑΛΛ. pdf 691 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ generic 28 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ generic 31 KB 

Επιστροφή


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS