Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Διαγωνισμού, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 4 ΚΑΙ 10 (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021», προϋπολογισμού: 1.612.903,23€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), (8/8/2022)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Διαγωνισμού, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 4 ΚΑΙ 10 (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021», προϋπολογισμού: 1.612.903,23€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 05/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΦΑΥ pdf 290 KB 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ pdf 897 KB 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ pdf 327 KB 
ΣΑΥ pdf 418 KB 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ pdf 219 KB 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ pdf 193 KB 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ pdf 76 KB 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ pdf 2256 KB 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ pdf 177 KB 
ΕΣΥ pdf 566 KB 
ESPD pdf 96 KB 

Επιστροφή


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. ΘεσσαλονίκηςΗ Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS