Αναζήτηση

Προκηρύξεις


«Marketing support αεροπορικών εταιρειών» (3/6/2022)

Ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής
για την επιλογή αναδόχου για την δράση «Marketing support αεροπορικών εταιρειών».
 
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του έργου είναι 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (120.967,74 άνευ ΦΠΑ), εκ της οποίας η αμοιβή του διαμεσολαβητή θα είναι 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί στις τουλάχιστον τέσσερις (4) επιλεγμένες αεροπορικές εταιρίες  για την πληρωμή των υπηρεσιών marketing. Συγκεκριμένα :
α) το προϋπολογισθέν ποσό 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (11.290,32€ άνευ ΦΠΑ) αφορά στην αμοιβή του διαμεσολαβητή και
β) το προϋπολογισθέν ποσό 136.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (109.677,42 άνευ Φ.Π.Α.) αφορά επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες για την πληρωμή των υπηρεσιών marketing και θα διατεθεί ολόκληρο για τη πληρωμή των υπηρεσιών marketing.
Δηλαδή θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο, πέραν της αμοιβής του ποσού 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (11.290,32€ άνευ ΦΠΑ), και το ποσό των 136.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (109.677,42 άνευ Φ.Π.Α.), προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην πληρωμή των υπηρεσιών marketing, οι οποίες θα παρασχεθούν από τις τουλάχιστον τέσσερις (4) επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες.
Στο παραπάνω ποσό των 136.000,00 € περιλαμβάνεται ποσό 1.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια φορητού υπολογιστή (laptop). Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι ποσό 134.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  θα διατεθεί σε ενέργειες co-marketing.

Προσφορές υποβάλλονται
μόνο για το σύνολο του έργου.


 
 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ MARKETING SUPPORT ΑΕΡΟΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ pdf 1078 KB 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦ. MARKET.SUPP.ΑΕΡΟΠ.ΕΤΑΙΡ. generic 16 KB 
ΕΕΕΣ ΔΙΑΓΩΝ. MARK.SUPP.ΑΕΡ.ΕΤΑΙΡ. pdf 53 KB 

Επιστροφή


2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2020_12_28_ναρκωτικά

ESPA

banner-koinwniko-iatreio2

odigos-epiviosis_final

adeieslaikwn

daok_s

banner-Thessaloniki

rbanner1

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2021_11_17politikip

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μ.Ε. ΘεσσαλονίκηςΗ Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS