Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Μητροπολιτική Επιτροπή

Πρόσκληση 10ης/25-07-2022 Συνεδρίασης Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. (21/7/2022)

 
                                            10Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μ.Ε.Θ. 2022
 

Καλείστε στην Τακτική συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στις 25/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα ‘’με τηλεδιάσκεψη’’, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022),  με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Επικύρωση πρακτικών της 9ης συνεδρίασης Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. 2022» 
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε.Θ. 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τις ρυθμίσεις της κυκλοφορίας στην 4η και 10η Επ. Οδό, αρμοδιότητας της ΥΤΕ/ΜΕΘ, για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής υπόγειου αγωγού ύδρευσης των οικισμών Λητής, Δρυμού και τμήματος του οικισμού Μελισσοχωρίου, στο πλαίσιο του έργου ‘’Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Λητής, Δρυμού και τμήματος Μελισσοχωρίου διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου’’» 
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.    
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: «Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Ν. Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για την εκτέλεση εργασιών της εργολαβίας με τίτλο: ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΡΕΙΘΡΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘ, ΕΤΟΥΣ 2019-2021’’» 
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.   
 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση της εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 30ής επαρχιακής οδού, αρμοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο του οικισμού Νέου Ρυσίου του Δήμου Θέρμης» 
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.   
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας ‘’Συστεγαζόμενη κτηνοτροφική μονάδα βουστασίου δυναμικότητας 350 ισοδυνάμων ζώων (αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και μόσχων πάχυνσης) των κ. Μπουδουρίδη Γεωργίου, Μπουδουρίδη Παντελή, Μπουδουρίδη Θεόδωρου, Μπουδουρίδου Καλλιόπης, Καλίγκα Δέσποινας’’, που είναι εγκατεστημένη στο υπ’ αριθμό 569 αγροτεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Αθανασίου, του Δήμου Χαλκηδόνας, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2205777424)»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με το υφιστάμενο έργο ‘’Κομβικός Σταθμός Κινητής Τηλεφωνίας – ΘΕΡΜΗ 1001130’’ της εταιρείας με την επωνυμία ‘’VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.’’, το οποίο είναι υφιστάμενο στον Δήμο Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την υφιστάμενη δραστηριότητα ‘’Πολυκατάστημα της οδού Τσιμισκή 24 & Μητροπόλεως 31 (στοά Χιρς) της εταιρείας NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ’’ που βρίσκεται στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. 
 
 
ΘΕΜΑ 8ο: «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με τη δραστηριότητα ‘’HOUSE MARKET Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ’’, που εδρεύει στην οδό Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 71, στο Δ.Δ. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2203745027)»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ. 
 
 
ΘΕΜΑ 9ο: «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της α.π. 18098/1995 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου ‘’Επέκταση 6ου προβλήτα ΟΛΘ που βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο του λιμένα Θεσσαλονίκης’’, όπως τροποποιημένη ισχύει, για το έργο της κατασκευής και λειτουργίας του διαύλου προσέγγισης και περιοχής ελιγμών πλοίων στο πλαίσιο της επέκτασης του 6ου προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2008353316)»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 10ο: «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας ‘’Κ.Δ.Α.Υ. & Μονάδα Παραγωγής Δευτερογενών Καυσίμων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα’’, της εταιρίας ‘’ECORECOVERY SA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’’, που είναι εγκατεστημένη στα υπ΄ αριθ. 10, 11 τμήματα και θα επεκταθεί και στο αριθ. 12 τμήμα του υπ’ αριθ. 22 γεωτεμαχίου εκούσιου αναδασμού της περιοχής ‘’ΜΠΕΪΛΙΚ’’ αγροκτήματος Νεοχωρούδας, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 11ο: «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας ‘’Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ)’’, της εταιρίας ‘’ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε’’ που είναι εγκατεστημένη στα υπ΄ αριθ. 1382, 1383, 1384, 1389, 1390, 1391, 1396, 1397, 1398, 1399α, 1400, 1401α, 1402, 1403α, 1404, 1405α, 1406, 1408 αγροτεμάχια του αναδασμού Γέφυρας 1961-62 αγροκτήματος Γέφυρας, Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, Δ. Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 12ο: «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του έργου ‘’Εγκατάσταση και λειτουργία νέου κέντρου υπερ-υψηλής τάσης (ΚΥΤ) 400kV/M.T. στην Τ.Κ. Προχώματος της Δ.Ε. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνας και των νέων γραμμών μεταφοράς 400 kv Σύστημα (ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Αμύνταιο) – ΚΥΤ ‘’Πρόχωμα’’ 400 kv ΚΥΤ ‘’Πρόχωμα’’ – Σύστημα (ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Αμύνταιο)’’ (ΠΕΤ: 2205764620)»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 13ο: «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με την τροποποίηση, με τη διαδικασία της εκ νέου έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, της με αρ. πρωτ. 8253/20.11.2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας "Αποθήκευση συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων - Μονάδα αξιοποίησης ιλύος και ρυπασμένης γης" της εταιρείας "ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε." που είναι εγκατεστημένη στο ΒΙΠΑ Θέρμης, λόγω εγκατάστασης μονάδων φυγοκέντρησης και θερμικής εκρόφησης, εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και απαερίων και αύξησης της δυναμικότητας αποθήκευσης συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 14ο: «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας ‘’Μονάδα Παραγωγής Κονιαμάτων, Βελτιωτικών Σκυροδέματος, Χρωμάτων, Απορρυπαντικών, Πολυουρεθανικών Προϊόντων και Συντηρητικών Ξύλου – Βιοκτόνων’’, της εταιρίας ‘’ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.’’, που είναι εγκατεστημένη στα υπ΄ αριθ. συνενωμένα αγροτεμάχια 244-253 & 268-269 αγροκτήματος Αγχίαλου, Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου, Δ. Χαλκηδόνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Κ.Μ.»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
ΘΕΜΑ 15ο: «Προσωρινή Εργοταξιακή Σήμανση για τις ρυθμίσεις της κυκλοφορίας στην 4η επ. οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου στο πλαίσιο του έργου ‘’Αποχέτευση λυμάτων περιοχής Νεοκάστρου νοτιοανατολικά του οικισμού Γαλήνης του Δήμου Ωραιοκάστρου’’»
Εισηγήτρια: κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.
 
 


Επιστροφή2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2023_05_04_visit_c_macedonia

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

FilmOffice-banner

amfipoli

pmdaae

2023_08_16_logoESPA_2021-27

ESPA

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2020_09_28_life

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS