Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Με την υπ' αριθμ. 25/27-02-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΒΕΔΓ7ΛΛ-ΦΧ1) συστάθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Εμπορίου και Αγροτικής Οικονομίας.


Επιτροπή Ανάπτυξης

Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων 16ΗΣ /18-12-2012 Συνεδρίασης Επιτροπής Ανάπτυξης (28/12/2012)

                                                                                                                                                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Θεσσαλονίκη, 21/12/ 2012  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
Δ/νση: Μοναστηρίου 12  
Τ.Κ.     :    541 10 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313/325-524
 fax                  2313/325-508
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16ΗΣ /18-12-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στην συνεδρίαση της η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18-12-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου  της Π.Κ.Μ. (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε σύμφωνα με την αριθμ. ΕΠ.Α/οικ 457419(198)/13-12-2012  πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης που έλαβαν αριθμούς απόφασης-γνωμοδότησης   155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168  και 169 του έτους 2012:
 
ΘΕΜΑ 1ο
Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ του έργου: «καθαρισμός παλιάς και νέας κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα» στους Νομούς Ημαθίας και Πιερίας
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης αποφασίζει ομόφωνα την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 155/2012)
 
ΘΕΜΑ 2ο
Γνωμοδότηση επί της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κτιριακή, μηχανολογική επέκταση καθώς και την επέκταση της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Κέντρο επεξεργασίας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής¨, σε «Κέντρο επεξεργασίας οχημάτων τέλος κύκλου ζωής – προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων – προσωρινή αποθήκευση και τεμαχισμό μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων- προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία ( διαλογή & δεματοποίηση) πλαστικών αποβλήτων-προσωρινή αποθήκευση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – προσωρινή αποθήκευση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣΣ)», ιδιοκτησίας της εταιρείας:¨ Γεώργιος Νταμπώσης & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στο υπ΄αρ. 368 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης    για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κτιριακή, μηχανολογική επέκταση καθώς και την επέκταση της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Κέντρο επεξεργασίας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής¨, σε «Κέντρο επεξεργασίας οχημάτων τέλος κύκλου ζωής – προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων – προσωρινή αποθήκευση και τεμαχισμό μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων- προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία ( διαλογή & δεματοποίηση) πλαστικών αποβλήτων-προσωρινή αποθήκευση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – προσωρινή αποθήκευση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣΣ)», ιδιοκτησίας της εταιρείας:¨ Γεώργιος Νταμπώσης & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στο υπ΄αρ. 368 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 156/2012)
 
ΘΕΜΑ 3ο
Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης, ως προς τα όρια, της ΜΠΕ που έχει εγκριθεί με την αριθμ. 545/2-2-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του έργου «Εκμετάλευσης Λατομείου Μαρμάρων (διακοσμητικής πέτρας) σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 21,264 στρεμμάτων στη θέση Αι Γιάννης της Τ.Κ. Αφύτου, Δ.Ε. Κασσάνδρας του Δήμου Ν. Προποντίδας Π.Ε. Χαλκιδικής.
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης    για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία επί της τροποποίησης, ως προς τα όρια, της ΜΠΕ που έχει εγκριθεί με την αριθμ. 545/2-2-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του έργου «Εκμετάλευσης Λατομείου Μαρμάρων (διακοσμητικής πέτρας) σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 21,264 στρεμμάτων στη θέση Αι Γιάννης της Τ.Κ. Αφύτου, Δ.Ε. Κασσάνδρας του Δήμου Ν. Προποντίδας Π.Ε. Χαλκιδικής.
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 157/2012)
 
ΘΕΜΑ 4ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση Έργων Λιμένα Νέων Μουδανιών» του Δήμου Ν. Προποντίδας Π.Ε. Χαλκιδικής
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης    για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία επί της ΜΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση Έργων Λιμένα Νέων Μουδανιών» του Δήμου Ν. Προποντίδας Π.Ε. Χαλκιδικής
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 158/2012)
 
ΘΕΜΑ 5ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτής μπροστά από συγκρότημα κατοικιών «ΑΓΝΑΝΤΙ», στο Παλιούρι, Δ. Κασσάνδρας, ΠΕ Χαλκιδικής 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης    για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα επί της ΜΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτής μπροστά από συγκρότημα κατοικιών «ΑΓΝΑΝΤΙ», στο Παλιούρι, Δ. Κασσάνδρας, ΠΕ Χαλκιδικής 
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 159/2012)
 
ΘΕΜΑ 6ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Κεντρικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί της Δ.Ε. Βεργίνας του Δ. Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας»
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης    για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα επί της ΜΠΕ του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Κεντρικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί της Δ.Ε. Βεργίνας του Δ. Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας»
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 160/2012)
 
ΘΕΜΑ 7ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 564/17-2-2004 ΑΕΠΟ του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Κεντρικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί οικισμών Αγίου Γεωργίου, Αγίας Μαρίνας και Τριλόφου της Δ.Ε. Δοβρά του Δ. Βέροιας της ΠΕ Ημαθίας»
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης    για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα επί της ΜΠΕ για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 564/17-2-2004 ΑΕΠΟ του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Κεντρικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί οικισμών Αγίου Γεωργίου, Αγίας Μαρίνας και Τριλόφου της Δ.Ε. Δοβρά του Δ. Βέροιας της ΠΕ Ημαθίας»
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 161/2012)
 
ΘΕΜΑ 8ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Ημαθίας», που θα κατασκευαστεί στο υπ΄ αριθμ. 666 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας της ΠΕ Ημαθίας »
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία επί της ΜΠΕ του έργου «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Ημαθίας», που θα κατασκευαστεί στο υπ΄ αριθμ. 666 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας της ΠΕ Ημαθίας » ,
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 162/2012)
 
ΘΕΜΑ 9ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ, του έργου ¨Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 0,575 ΜW στη θέση Τίσσα & Ντάμφορ στο Μέγα Ρέμα Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας¨της εταιρείας ¨ΜΕΣΚΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε, Δημοσθένης Βάντσης – Μαρία Σέρμπιου¨
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωναεπί της ΜΠΕ, του έργου ¨Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 0,575 ΜW στη θέση Τίσσα & Ντάμφορ στο Μέγα Ρέμα Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας¨της εταιρείας ¨ΜΕΣΚΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε, Δημοσθένης Βάντσης – Μαρία Σέρμπιου, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 163/2012)
 
ΘΕΜΑ 10ο
Γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας «Εργοστάσιο κονσερβοποιίας και παραγωγής φυσικών χυμών» της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, που λειτουργεί στο 7ο χλμ Γιαννιτσών – Αραβησσού Δ.Δ. Νέου Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας Ν. Πέλλας.
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικά,όρων της μονάδας «Εργοστάσιο κονσερβοποιίας και παραγωγής φυσικών χυμών» της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, που λειτουργεί στο 7ο χλμ Γιαννιτσών – Αραβησσού Δ.Δ. Νέου Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας Ν. Πέλλας. την έγκριση περιβαλλοντικών
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 164/2012)
 
ΘΕΜΑ 11ο
Γνωμοδότηση σε ΜΠΕ για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Υφιστάμενη υδρευτική πηγή στην Τ.Κ. Περίκλειας του Δ. Αλμωπίας, της ΠΕ Πέλλας»
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Υφιστάμενη υδρευτική πηγή στην Τ.Κ. Περίκλειας του Δ. Αλμωπίας, της ΠΕ Πέλλας»
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 165/2012)
 
ΘΕΜΑ 12ο
Γνωμοδότηση σε ΜΠΕ για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Υφιστάμενη υδρευτική πηγή στην Τ.Κ. Φιλώτειας, του Δ. Αλμωπίας, της ΠΕ Πέλλας
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Υφιστάμενη υδρευτική πηγή στην Τ.Κ. Φιλώτειας, του Δ. Αλμωπίας, της ΠΕ Πέλλας»
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 166/2012)
 
ΘΕΜΑ 13ο
Γνωμοδότηση σε ΜΠΕ για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Υφιστάμενη υδρευτική πηγή στην Τ.Κ. Ίδας, του Δ. Αλμωπίας, της ΠΕ Πέλλας»
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Υφιστάμενη υδρευτική πηγή στην Τ.Κ Ίδας, του Δ. Αλμωπίας, της ΠΕ Πέλλας.»
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 167/2012)
 
ΘΕΜΑ 14ο
Γνωμοδότηση σε ΜΠΕ για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Λειτουργία υφιστάμενης υδρευτικής πηγής και γεώτρησης στην Τ.Κ. Βορεινού , του Δ. Αλμωπίας, της ΠΕ Πέλλας»
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Λειτουργία υφιστάμενης υδρευτικής πηγής και γεώτρησης στην Τ.Κ. Βορεινού , του Δ. Αλμωπίας, της ΠΕ Πέλλας»
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 168/2012)
 
ΘΕΜΑ 15ο
Γνωμοδότηση σε ΜΠΕ, υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας-Βουστάσιο 146 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής κασι 99 μόσχων πάχυνσης (συνολικά 196 ισοδύναμα ζώα) – και νέας μονάδας παραγωγής –τυποποίησης γιαούρτης , δυναμικότητας 500 κιλών/ημέρα, της Σταύρος Αυγερινός & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Αραβησσού, του Δήμου Πέλλας, της ΠΕ Πέλλας.
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας-Βουστάσιο 146 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής κασι 99 μόσχων πάχυνσης (συνολικά 196 ισοδύναμα ζώα) – και νέας μονάδας παραγωγής –τυποποίησης γιαούρτης, δυναμικότητας 500 κιλών/ημέρα, της Σταύρος Αυγερινός & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Αραβησσού, του Δήμου Πέλλας, της ΠΕ Πέλλας.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 169/2012)
 


Επιστροφή2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2023_05_04_visit_c_macedonia

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

FilmOffice-banner

amfipoli

pmdaae

2023_08_16_logoESPA_2021-27

ESPA

2024_01_05_logo Interreg 2_small

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2020_09_28_life

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS