Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Με την υπ' αριθμ. 25/27-02-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΒΕΔΓ7ΛΛ-ΦΧ1) συστάθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Εμπορίου και Αγροτικής Οικονομίας.


Επιτροπή Ανάπτυξης

Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων 16ΗΣ /18-12-2012 Συνεδρίασης Επιτροπής Ανάπτυξης (28/12/2012)

                                                                                                                                                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Θεσσαλονίκη, 21/12/ 2012  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
Δ/νση: Μοναστηρίου 12  
Τ.Κ.     :    541 10 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313/325-524
 fax                  2313/325-508
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16ΗΣ /18-12-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στην συνεδρίαση της η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18-12-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου  της Π.Κ.Μ. (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε σύμφωνα με την αριθμ. ΕΠ.Α/οικ 457419(198)/13-12-2012  πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης που έλαβαν αριθμούς απόφασης-γνωμοδότησης   155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168  και 169 του έτους 2012:
 
ΘΕΜΑ 1ο
Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ του έργου: «καθαρισμός παλιάς και νέας κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα» στους Νομούς Ημαθίας και Πιερίας
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης αποφασίζει ομόφωνα την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 155/2012)
 
ΘΕΜΑ 2ο
Γνωμοδότηση επί της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κτιριακή, μηχανολογική επέκταση καθώς και την επέκταση της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Κέντρο επεξεργασίας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής¨, σε «Κέντρο επεξεργασίας οχημάτων τέλος κύκλου ζωής – προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων – προσωρινή αποθήκευση και τεμαχισμό μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων- προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία ( διαλογή & δεματοποίηση) πλαστικών αποβλήτων-προσωρινή αποθήκευση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – προσωρινή αποθήκευση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣΣ)», ιδιοκτησίας της εταιρείας:¨ Γεώργιος Νταμπώσης & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στο υπ΄αρ. 368 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης    για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κτιριακή, μηχανολογική επέκταση καθώς και την επέκταση της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Κέντρο επεξεργασίας οχημάτων τέλους κύκλου ζωής¨, σε «Κέντρο επεξεργασίας οχημάτων τέλος κύκλου ζωής – προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων – προσωρινή αποθήκευση και τεμαχισμό μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων- προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία ( διαλογή & δεματοποίηση) πλαστικών αποβλήτων-προσωρινή αποθήκευση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – προσωρινή αποθήκευση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣΣ)», ιδιοκτησίας της εταιρείας:¨ Γεώργιος Νταμπώσης & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στο υπ΄αρ. 368 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 156/2012)
 
ΘΕΜΑ 3ο
Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης, ως προς τα όρια, της ΜΠΕ που έχει εγκριθεί με την αριθμ. 545/2-2-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του έργου «Εκμετάλευσης Λατομείου Μαρμάρων (διακοσμητικής πέτρας) σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 21,264 στρεμμάτων στη θέση Αι Γιάννης της Τ.Κ. Αφύτου, Δ.Ε. Κασσάνδρας του Δήμου Ν. Προποντίδας Π.Ε. Χαλκιδικής.
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης    για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία επί της τροποποίησης, ως προς τα όρια, της ΜΠΕ που έχει εγκριθεί με την αριθμ. 545/2-2-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του έργου «Εκμετάλευσης Λατομείου Μαρμάρων (διακοσμητικής πέτρας) σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 21,264 στρεμμάτων στη θέση Αι Γιάννης της Τ.Κ. Αφύτου, Δ.Ε. Κασσάνδρας του Δήμου Ν. Προποντίδας Π.Ε. Χαλκιδικής.
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 157/2012)
 
ΘΕΜΑ 4ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση Έργων Λιμένα Νέων Μουδανιών» του Δήμου Ν. Προποντίδας Π.Ε. Χαλκιδικής
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης    για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία επί της ΜΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση Έργων Λιμένα Νέων Μουδανιών» του Δήμου Ν. Προποντίδας Π.Ε. Χαλκιδικής
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 158/2012)
 
ΘΕΜΑ 5ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτής μπροστά από συγκρότημα κατοικιών «ΑΓΝΑΝΤΙ», στο Παλιούρι, Δ. Κασσάνδρας, ΠΕ Χαλκιδικής 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης    για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα επί της ΜΠΕ του έργου «Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτής μπροστά από συγκρότημα κατοικιών «ΑΓΝΑΝΤΙ», στο Παλιούρι, Δ. Κασσάνδρας, ΠΕ Χαλκιδικής 
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 159/2012)
 
ΘΕΜΑ 6ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Κεντρικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί της Δ.Ε. Βεργίνας του Δ. Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας»
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης    για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα επί της ΜΠΕ του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Κεντρικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί της Δ.Ε. Βεργίνας του Δ. Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας»
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 160/2012)
 
ΘΕΜΑ 7ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 564/17-2-2004 ΑΕΠΟ του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Κεντρικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί οικισμών Αγίου Γεωργίου, Αγίας Μαρίνας και Τριλόφου της Δ.Ε. Δοβρά του Δ. Βέροιας της ΠΕ Ημαθίας»
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης    για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα επί της ΜΠΕ για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 564/17-2-2004 ΑΕΠΟ του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και Κεντρικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί οικισμών Αγίου Γεωργίου, Αγίας Μαρίνας και Τριλόφου της Δ.Ε. Δοβρά του Δ. Βέροιας της ΠΕ Ημαθίας»
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 161/2012)
 
ΘΕΜΑ 8ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Ημαθίας», που θα κατασκευαστεί στο υπ΄ αριθμ. 666 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας της ΠΕ Ημαθίας »
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία επί της ΜΠΕ του έργου «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Ημαθίας», που θα κατασκευαστεί στο υπ΄ αριθμ. 666 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας της ΠΕ Ημαθίας » ,
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 162/2012)
 
ΘΕΜΑ 9ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ, του έργου ¨Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 0,575 ΜW στη θέση Τίσσα & Ντάμφορ στο Μέγα Ρέμα Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας¨της εταιρείας ¨ΜΕΣΚΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε, Δημοσθένης Βάντσης – Μαρία Σέρμπιου¨
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωναεπί της ΜΠΕ, του έργου ¨Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 0,575 ΜW στη θέση Τίσσα & Ντάμφορ στο Μέγα Ρέμα Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας¨της εταιρείας ¨ΜΕΣΚΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε, Δημοσθένης Βάντσης – Μαρία Σέρμπιου, για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 163/2012)
 
ΘΕΜΑ 10ο
Γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας «Εργοστάσιο κονσερβοποιίας και παραγωγής φυσικών χυμών» της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, που λειτουργεί στο 7ο χλμ Γιαννιτσών – Αραβησσού Δ.Δ. Νέου Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας Ν. Πέλλας.
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικά,όρων της μονάδας «Εργοστάσιο κονσερβοποιίας και παραγωγής φυσικών χυμών» της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, που λειτουργεί στο 7ο χλμ Γιαννιτσών – Αραβησσού Δ.Δ. Νέου Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας Ν. Πέλλας. την έγκριση περιβαλλοντικών
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 164/2012)
 
ΘΕΜΑ 11ο
Γνωμοδότηση σε ΜΠΕ για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Υφιστάμενη υδρευτική πηγή στην Τ.Κ. Περίκλειας του Δ. Αλμωπίας, της ΠΕ Πέλλας»
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Υφιστάμενη υδρευτική πηγή στην Τ.Κ. Περίκλειας του Δ. Αλμωπίας, της ΠΕ Πέλλας»
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 165/2012)
 
ΘΕΜΑ 12ο
Γνωμοδότηση σε ΜΠΕ για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Υφιστάμενη υδρευτική πηγή στην Τ.Κ. Φιλώτειας, του Δ. Αλμωπίας, της ΠΕ Πέλλας
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Υφιστάμενη υδρευτική πηγή στην Τ.Κ. Φιλώτειας, του Δ. Αλμωπίας, της ΠΕ Πέλλας»
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 166/2012)
 
ΘΕΜΑ 13ο
Γνωμοδότηση σε ΜΠΕ για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Υφιστάμενη υδρευτική πηγή στην Τ.Κ. Ίδας, του Δ. Αλμωπίας, της ΠΕ Πέλλας»
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Υφιστάμενη υδρευτική πηγή στην Τ.Κ Ίδας, του Δ. Αλμωπίας, της ΠΕ Πέλλας.»
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 167/2012)
 
ΘΕΜΑ 14ο
Γνωμοδότηση σε ΜΠΕ για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Λειτουργία υφιστάμενης υδρευτικής πηγής και γεώτρησης στην Τ.Κ. Βορεινού , του Δ. Αλμωπίας, της ΠΕ Πέλλας»
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Λειτουργία υφιστάμενης υδρευτικής πηγής και γεώτρησης στην Τ.Κ. Βορεινού , του Δ. Αλμωπίας, της ΠΕ Πέλλας»
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 168/2012)
 
ΘΕΜΑ 15ο
Γνωμοδότηση σε ΜΠΕ, υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας-Βουστάσιο 146 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής κασι 99 μόσχων πάχυνσης (συνολικά 196 ισοδύναμα ζώα) – και νέας μονάδας παραγωγής –τυποποίησης γιαούρτης , δυναμικότητας 500 κιλών/ημέρα, της Σταύρος Αυγερινός & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Αραβησσού, του Δήμου Πέλλας, της ΠΕ Πέλλας.
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας-Βουστάσιο 146 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής κασι 99 μόσχων πάχυνσης (συνολικά 196 ισοδύναμα ζώα) – και νέας μονάδας παραγωγής –τυποποίησης γιαούρτης, δυναμικότητας 500 κιλών/ημέρα, της Σταύρος Αυγερινός & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Αραβησσού, του Δήμου Πέλλας, της ΠΕ Πέλλας.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 169/2012)
 


Επιστροφή2020_03_23_gov_gr

2020_05_25_dac

2020_07_02_forma_epikoin

2020_10_29_covid-19

2020_12_01_epistr_axreost

2021_03_31_techep

e-servicesPKM

pmdaae

EIDIKOTITA BLUE3

ESPA

2020_06_24_dl-citizen
 
youreurope

  aoapkm3

2020_01_31_logo_click

FilmOffice-banner

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

banner_pespka

kounoupia2019

planodio

rbanner1

banner_edialogos-v2

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜ

sevesoIII

PolitikiProstasia

eyd_ep

oikonomika_stoixeia

kepo_newlogo

Διαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ

smoking_pkm


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Visit Central Macedonia
bullet Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
bullet Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
bullet ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
bullet Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
bullet Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
bullet Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
bullet Ενημέρωση για τη λύσσα
bullet Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
bullet Ποιότητα Ατμόσφαιρας
bullet Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
bullet Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
bullet Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
bullet Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα


rbanner2

rbanner4

2013_07_03_ekloges

banner1             banner_epixeirnsiako_gr_new              banner4
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS