Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Με την υπ' αριθμ. 25/27-02-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΒΕΔΓ7ΛΛ-ΦΧ1) συστάθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Εμπορίου και Αγροτικής Οικονομίας.


Επιτροπή Ανάπτυξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13ΗΣ /17-10-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (23/10/2012)

                                                                                                                                                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Θεσσαλονίκη, 18 /10/ 2012  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    
   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
Δ/νση: Μοναστηρίου 12  
Τ.Κ.     :    541 10 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313/325-524
 fax                  2313/325-508
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13ΗΣ /17-10-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στην συνεδρίαση της η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17-10-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε σύμφωνα με την αριθμ. ΕΠ.Α/οικ 371734(161)/9-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης που έλαβαν αριθμούς απόφασης-γνωμοδότησης  125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 και 134 του έτους 2012:
 
ΘΕΜΑ 1ο
Γνωμοδότηση για την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 3,504 MW, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» που προτείνεται να εγκατασταθεί στα με αριθμό 21 και 25 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια Πικρολίμνης, Τ.Κ. Ξυλοκερατιάς, Δ.Ε. Πικρολίμνης, Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, και είναι έργο υποκατηγορίας Α2 της 10ης ομάδας έργων και δραστηριοτήτων με α/α 2 της υπ. αριθμ. 1958/2012 Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 21 / Β / 13-01-2012) και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την 3137/191/Φ. 15/21-03-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1048/Β/04-04-2012).
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης κατά πλειοψηφία θετικάMW, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΞΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» που προτείνεται να εγκατασταθεί στα με αριθμό 21 και 25 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια Πικρολίμνης, Τ.Κ. Ξυλοκερατιάς, Δ.Ε. Πικρολίμνης, Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, και είναι έργο υποκατηγορίας Α2 της 10ης ομάδας έργων και δραστηριοτήτων με α/α 2 της υπ. αριθμ. 1958/2012 Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 21 / Β / 13-01-2012) και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την 3137/191/Φ. 15/21-03-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1048/Β/04-04-2012)., την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 3,504
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 125/2012)
 
ΘΕΜΑ 2ο
Γνωμοδότηση για την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 9,00 MW, της εταιρείας με την επωνυμία «Παυλίδης Α.Ε Μάρμαρα Γρανίτες» που προτείνεται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στη θέση ¨Κορφοβούνι¨, στους Δήμους Κιλκίς και Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της 10ης ομάδας έργων και δραστηριοτήτων με α/α 1 της υπ. Αριθμ. 1958/2012 Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 21/13-1-2012)   και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης σύμφωνα με την 3137/191/Φ.15/21-3-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012)
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης κατά πλειοψηφία θετικά  την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 9,00 MW, της εταιρείας με την επωνυμία «Παυλίδης Α.Ε Μάρμαρα Γρανίτες» που προτείνεται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στη θέση ¨Κορφοβούνι¨, στους Δήμους Κιλκίς και Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και αποτελεί έργο υποκατηγορίας Α2 της 10ης ομάδας έργων και δραστηριοτήτων με α/α 1 της υπ. Αριθμ. 1958/2012 Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 21/13-1-2012)   και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης σύμφωνα με την 3137/191/Φ.15/21-3-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1048/Β/4-4-2012)
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 126/2012)
 
ΘΕΜΑ 3ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτής μπροστά από συγκρότημα κατοικιών, στη Ν. Σκιώνη, Δ. Κασσάνδρας, Ν. Χαλκιδικής».
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης  για λήψη σχετικής απόφασης κατά πλειοψηφία  θετικά την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτής μπροστά από συγκρότημα κατοικιών, στη Ν. Σκιώνη, Δ. Κασσάνδρας, Ν. Χαλκιδικής».
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης  127/2012)
 
ΘΕΜΑ 4ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτής μπροστά από ιδιοκτησία Α. Προκοπίδου (Μελτεμάκι)», στη Ν. Σκιώνη, Δ. Κασσάνδρας, Ν. Χαλκιδικής.
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης κατά πλειοψηφία θετικά την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτής μπροστά από ιδιοκτησία Α. Προκοπίδου (Μελτεμάκι)», στη Ν. Σκιώνη, Δ. Κασσάνδρας, Ν. Χαλκιδικής.
(Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 128/2012)
 
ΘΕΜΑ 5ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Παιδική Κατασκήνωση της ΧΑΝΘ στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ.Κ. Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας»  Π.Ε. Χαλκιδικής
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικά (με πρόσθεση όρου) την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Παιδική Κατασκήνωση της ΧΑΝΘ στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ.Κ. Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας»  Π.Ε. Χαλκιδικής
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 129/2012)
 
ΘΕΜΑ 6ο
Γνωμοδότηση σε ΜΠΕ για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο της τοπικής κοινότητας Καρυώτισσας της Δημοτικής Ενότητας Μεγάλου Αλεξάνδρου του Δήμου Πέλλας» της ΠΕ Πέλλας
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικά την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΜΠΕ για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Υφιστάμενο υδρευτικό δίκτυο της τοπικής κοινότητας Καρυώτισσας της Δημοτικής Ενότητας Μεγάλου Αλεξάνδρου του Δήμου Πέλλας» της ΠΕ Πέλλας
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 130/2012)
 
ΘΕΜΑ 7ο
Γνωμοδότηση σε ΜΠΕ του έργου «Αντικατάσταση και βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Καρυώτισσας στη θέση ¨άρδευση από τη διώρυγα Δ2» στη Τ.Κ. Αγ. Λουκά, της ΔΕ Κρύας Βρύσης, του Δ. Πέλλας της ΠΕ Πέλλας
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης  για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικά, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αντικατάσταση και βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Καρυώτισσας στη θέση ¨άρδευση από τη διώρυγα Δ2» στη Τ.Κ. Αγ. Λουκά, της ΔΕ Κρύας Βρύσης, του Δ. Πέλλας της ΠΕ Πέλλας
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 131/2012)
 
ΘΕΜΑ 8ο
Γνωμοδότηση σε ΜΠΕ για την άδεια χρήσης νερού του έργου «Υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑ Πέλλας, στη θέση (πλατεία) στη Δ.Κ. Γαλατάδων, ΔΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου του Δήμου Πέλλας »
Περίληψη :
 
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑ Πέλλας, στη θέση (πλατεία) στη Δ.Κ. Γαλατάδων, ΔΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου του Δήμου Πέλλας »
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 132/2012)
 
ΘΕΜΑ 9ο
Γνωμοδότηση σε ΜΠΕ του έργου «της υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 300 μόσχων πάχυνσης με υφιστάμενη γεώτρηση, του Γεωργίου Χασιώτη, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Νικομήδειας, της ΔΕ Απ. Παύλου, του Δ. Βεροίας της Π.Ε. Ημαθίας»
 
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα, (με πρόσθεση όρου και τροποποίηση της εισήγησης από απορροφητικό βόθρο που αναφέρει σε στεγανό) του έργου «της υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 300 μόσχων πάχυνσης με υφιστάμενη γεώτρηση, του Γεωργίου Χασιώτη, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Νικομήδειας, της ΔΕ Απ. Παύλου, του Δ. Βεροίας της Π.Ε. Ημαθίας»
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 133/2012)
 
ΘΕΜΑ 10ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τη διενέργεια μεταλλευτικών ερευνών σε έκταση 4,017,131,6m2 στις θέσεις «Πλατανάκος», «Τσούμες», «Δίδυμος Λόφος» των ΔΔ Μακεδονίδος και ΔΔ Βεργίνας του Δήμου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με φορέα του έργου την εταιρεία ΕΛΜΙΝ Α.Ε.
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης αποφασίζει ομόφωνα, την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 134/2012)
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
 
                                                                               ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
 


Επιστροφή2020_03_23_gov_gr

2020_05_25_dac

2020_07_02_forma_epikoin

2020_10_29_covid-19

2020_12_01_epistr_axreost

2021_03_31_techep

e-servicesPKM

pmdaae

EIDIKOTITA BLUE3

ESPA

2020_06_24_dl-citizen
 
youreurope

  aoapkm3

2020_01_31_logo_click

FilmOffice-banner

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

banner_pespka

kounoupia2019

planodio

rbanner1

banner_edialogos-v2

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜ

sevesoIII

PolitikiProstasia

eyd_ep

oikonomika_stoixeia

kepo_newlogo

Διαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman

ΟΧΕ-ΒΑΑ

smoking_pkm


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Visit Central Macedonia
bullet Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
bullet Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
bullet ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
bullet Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
bullet Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
bullet Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
bullet Ενημέρωση για τη λύσσα
bullet Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
bullet Ποιότητα Ατμόσφαιρας
bullet Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
bullet Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
bullet Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
bullet Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά Υπηρεσιών

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα


rbanner2

rbanner4

2013_07_03_ekloges

banner1             banner_epixeirnsiako_gr_new              banner4
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS