Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Με την υπ' αριθμ. 25/27-02-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΒΕΔΓ7ΛΛ-ΦΧ1) συστάθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Εμπορίου και Αγροτικής Οικονομίας.


Επιτροπή Ανάπτυξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ΗΣ /05-10-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (9/10/2012)

                                                                                                                                                                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2012  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
Δ/νση: Μοναστηρίου 12  
Τ.Κ.     :    541 10 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313/325-508
 fax                  2313/325-508
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 12ΗΣ /05-10-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στην συνεδρίαση της η οποία πραγματοποιήθηκε στις 05-10-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα ¨Πνεύμα¨ του κεντρικού κτηρίου της Π.Κ.Μ. (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη) συζήτησε σύμφωνα με την αριθμ. ΕΠ.Α/οικ 352356(150)/26-9-2012  πρόσκληση και την από 28/09/2012 Ορθή Επανάληψη, του Προέδρου της Επιτροπής τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης που έλαβαν αριθμούς απόφασης-γνωμοδότησης   113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123  και 124 του έτους 2012:
 
ΘΕΜΑ 1ο
Επικύρωση Πρακτικού 7ης/06-06-2012 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης αποφασίζει ομόφωνα θετικά την επικύρωση του Πρακτικού της 7ης/06-06-2012 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 113/2012)
 
ΘΕΜΑ 2ο
Επικύρωση Πρακτικού 8ης/05-07-2012 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης αποφασίζει ομόφωνα θετικά την επικύρωση του Πρακτικού της 8ης/05-07-2012 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 114/2012)
 
ΘΕΜΑ 3ο
Επικύρωση Πρακτικού 9ης/18-07-2012 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης αποφασίζει ομόφωνα θετικά την επικύρωση του Πρακτικού της 9ης/18-07-2012 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 115/2012)
 
ΘΕΜΑ 4ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μηχανολογικής επέκτασης της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων με υδρογεώτρηση 5΄΄ και δύο δεξαμενές υγραερίου χωρητικότητας 18m³», ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘’Φιλώτας Μπέλας & Υιός Α.Ε.’’, που βρίσκεται στο αγροτεμάχιο 41α΄ του αγροκτήματος Μυλώβου στον οικισμό της Μεγάλης Γέφυρας Δ.Κ. Αιγινίου του Δ. Πύδνας – Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας – από αναβολή -
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικάm³», ιδιοκτησίας της εταιρείας ‘’Φιλώτας Μπέλας & Υιός Α.Ε.’’, που βρίσκεται στο αγροτεμάχιο 41α΄ του αγροκτήματος Μυλώβου στον οικισμό της Μεγάλης Γέφυρας Δ.Κ. Αιγινίου του Δ. Πύδνας – Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μηχανολογικής επέκτασης της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων με υδρογεώτρηση 5΄΄ και δύο δεξαμενές υγραερίου χωρητικότητας 18
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 116/2012)
 
ΘΕΜΑ 5ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Λειτουργία υφιστάμενων δημοτικών υδρευτικών γεωτρήσεων καθώς και κατασκευή και λειτουργία συνοδών υπόγειων αγωγών, δεξαμενών και αντλιοστασίων για την ύδρευση της πόλης των Σερρών και των οικισμών του Μετοχίου, του Ξηρότοπου, του Ελαιώνα, του Μαρμαρά, της Χρυσοπηγής, των Επταμύλων, της Οινούσας και του Χιονοχωρίου του Δήμου Σερρών της , Π.Ε. Σερρών.
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικά την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Λειτουργία υφιστάμενων δημοτικών υδρευτικών γεωτρήσεων καθώς και κατασκευή και λειτουργία συνοδών υπόγειων αγωγών, δεξαμενών και αντλιοστασίων για την ύδρευση της πόλης των Σερρών και των οικισμών του Μετοχίου, του Ξηρότοπου, του Ελαιώνα, του Μαρμαρά, της Χρυσοπηγής, των Επταμύλων, της Οινούσας και του Χιονοχωρίου του Δήμου Σερρών της , Π.Ε. Σερρών.
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 117/2012)
 
ΘΕΜΑ 6ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 26MW, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERFARM 3 A.E. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ “ENERFARM 3 AE”, που θα εγκατασταθεί στη θέση «Μαύρα Λιθάρια» του Δήμου Σιντικής Π.Ε Σερρών Π.Κ.Μ. (υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με α/α 1 και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης), Π.Ε. Σερρών
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφίαMW, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERFARM 3 A.E. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ “ENERFARM 3 AE”, που θα εγκατασταθεί στη θέση «Μαύρα Λιθάρια» του Δήμου Σιντικής Π.Ε Σερρών Π.Κ.Μ. (υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με α/α 1 και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης), Π.Ε. Σερρών την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 26
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 118/2012)
 
ΘΕΜΑ 7ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αντικατάσταση και βελτίωση αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Καρυώτισσας στη θέση ΄΄ άρδευση από τη διώρυγα Δ31΄΄» στη Τ.Κ. Αγ. Λουκά, της Δ.Ε. Κρύας Βρύσης, του Δ. Πέλλας, της ΠΕ Πέλλας
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αντικατάσταση και βελτίωση αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Καρυώτισσας στη θέση ¨ άρδευση από τη διώρυγα Δ31΄΄» στη Τ.Κ. Αγ. Λουκά, της Δ.Ε. Κρύας Βρύσης, του Δ. Πέλλας, της ΠΕ Πέλλας
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 119/2012)
 
ΘΕΜΑ 8ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Αντικατάσταση και βελτίωση αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Καρυώτισσας, στο τμήμα Ανατολικά της ΔΚ Καρυώτισσας & νοτιοδυτικά της ΔΚ Μελισσίου που αρδεύεται από τις διώρυγες Δ31 και Δ1Η, Δ1Κ1, Δ1Κ, Δ1Θ, Δ1Θ1, Δ1Μ, Δ1Λ, Δ1Λ1, Δ1Λ2, Δ1Λ3 του Δ. Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αντικατάσταση και βελτίωση αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Καρυώτισσας, στο τμήμα Ανατολικά της ΔΚ Καρυώτισσας & νοτιοδυτικά της ΔΚ Μελισσίου που αρδεύεται από τις διώρυγες Δ31 και Δ1Η, Δ1Κ1, Δ1Κ, Δ1Θ, Δ1Θ1, Δ1Μ, Δ1Λ, Δ1Λ1, Δ1Λ2, Δ1Λ3 του Δ. Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 120/2012)
 
ΘΕΜΑ 9ο
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για το έργο «Κατασκευή δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης, κατασκευή υδατοδεξαμενής και κατασκευή αρδευτικού δικτύου» στην περιοχή Βάλτος της Τ.Κ. Πετριάς του Δ. Σκύδρας της ΠΕ Πέλλας
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά ομόφωνα, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης, κατασκευή υδατοδεξαμενής και κατασκευή αρδευτικού δικτύου» στην περιοχή Βάλτος της Τ.Κ. Πετριάς του Δ. Σκύδρας της ΠΕ Πέλλας
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 121/2012)
 
ΘΕΜΑ 10ο
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Διευθέτηση τμήματος ρέματος στον οικισμό Μανδάλου» στην ΔΕ Μενηίδος του Δ. Σκύδρας της ΠΕ Πέλλας
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης ομόφωνα θετικά, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Διευθέτηση τμήματος ρέματος στον οικισμό Μανδάλου» στην ΔΕ Μενηίδος του Δ. Σκύδρας της ΠΕ Πέλλας
 
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 122/2012)
 
ΘΕΜΑ 11ο
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την επωνυμία «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (Μ.Υ.Η.Ε.) ισχύος 0,22 MW στο ρέμα Καλό Νερό» της εταιρίας ΓΚΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. στο Τ.Δ. Γαρεφείου, του Δήμου Αλμωπίας, της Π.Ε. Πέλλας
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την επωνυμία «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (Μ.Υ.Η.Ε.) ισχύος 0,22 MW στο ρέμα Καλό Νερό» της εταιρίας ΓΚΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. στο Τ.Δ. Γαρεφείου, του Δήμου Αλμωπίας, της Π.Ε. Πέλλας
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 123/2012)
 
ΘΕΜΑ 12ο
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την επωνυμία «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός, ισχύος 1,815 MW στο ρέμα Τσέρνα – Ρέκα (Μυρρόρεμα)» της εταιρίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ, στο ΤΔ Λουτρακίου, της ΔΕ Αριδαίας, του Δήμου Αλμωπίας της ΠΕ Πέλλας
 
Περίληψη :
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανάπτυξης εισηγείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για λήψη σχετικής απόφασης θετικά κατά πλειοψηφία, την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την επωνυμία «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός, ισχύος 1,815 MW στο ρέμα Τσέρνα – Ρέκα (Μυρρόρεμα)» της εταιρίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΕ, στο ΤΔ Λουτρακίου, της ΔΕ Αριδαίας, του Δήμου Αλμωπίας της ΠΕ Πέλλας
 (Αρ. Γνωμοδότησης – Απόφασης 124/2012)
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
 
                                                                               ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 


ΕπιστροφήΠαρουσιάσεις 2ου Συνεδρίου Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αυτοδιοίκησης Περιφερειών Ελλάδας

Υποβολή Αιτήσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων

2020_03_23_gov_gr

2021_04_23_adodhg

2020_05_25_dac

2020_07_02_forma_epikoin

2020_10_29_covid-19

2021_11_30_thal.m.th

2021_11_18epistrofes

2021_03_31_techep

2020_06_24_dl-citizen

FilmOffice-banner

amfipoli

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

2021_11_15eservices2

pmdaae

ESPA

ΠΑΑ_2014_2020
 
youreurope

2020_01_31_logo_click

diktyoygeias_new

2020_09_28_life

banner_pespka

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

rbanner1

Κομβικό Σημείο Επαφής ΠΚΜ

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

2021_11_17ΠΚΜ

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

Διαμεσολαβητής του επενδυτή

investor's Ombudsman
ΟΧΕ-ΒΑΑ

ΟΧΕ-ΒΑΑ

Παρουσιάσεις 2ου Συνεδρίου Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αυτοδιοίκησης Περιφερειών Ελλάδας

2120_11_19nosmoking


Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet Visit Central Macedonia
bullet Δημοτικές κοινότητες όπου επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου
bullet Νομοθεσία - Δικαιολογητικά - Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελμάτων
bullet ΠΑΜ-ΠΣΕΑ: Μέτρα Προστασίας
bullet Φορείς Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας
bullet Οδηγίες για την ασφάλεια τροφίμων που χειριζόμαστε
bullet Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα
bullet Ενημέρωση για τη λύσσα
bullet Ενημέρωση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων
bullet Ποιότητα Ατμόσφαιρας
bullet Ενημέρωση για την αιθαλομίχλη
bullet Ενιαία δικτυακή πύλη για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων
bullet Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 1.2.1.του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) 
bullet Η ψηφιακή προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα


rbanner2

rbanner4

2013_07_03_ekloges


2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              2021_11_18 asfaleia
 

Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS