Αναζήτηση Κάντε Like στο Facebook Ακολουθήστε μας στο twitter
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
A A A

Με την υπ' αριθμ. 25/27-02-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΒΕΔΓ7ΛΛ-ΦΧ1) συστάθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Εμπορίου και Αγροτικής Οικονομίας.


Επιτροπή Ανάπτυξης

8η Τακτική Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (21/6/2012)

                                                                                                    
                                  
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Θεσσαλονίκη     21/06/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ        Αρ.Πρωτ.:ΕΠ.Α./ΟΙΚ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ        227793(101)
                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
                                                                                ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
                                                                         
Ταχ. Δ/νση: Μοναστηρίου12                                               
Τ.Κ.            :546 29                                                                  
Τηλέφωνο :2313 325-508                                                         
FAX            :2313 325-508                                                               
Πληροφορίες: Α. Τασούλα
e-mail : A.Tasoula@pkm.gov.gr
                                 
8 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
            Παρακαλούμε να συμμετάσχετε στη Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί στις  05/07/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικού 5ης/10-05-2012 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Φωτόπουλος Ευθύμιος ως Πρόεδρος της Π.Ε.Α.
 
ΘΕΜΑ 2ο :Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ της εταιρείας «ΚΕΜ ΑΒΕΕ» στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών
Εισηγητές: Μπασδάνης Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Σερρών και Μιχαήλ Βούξινος υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Σερρών
 
ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δραστηριότητα :α) κτηνοτροφική μονάδα (ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ) δυναμικότητας 320 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής β) κτηνοτροφική γεώτρηση, της επιχείρησης με στοιχεία ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται στο αρ. 135 και 136 αγροτεμάχια έκτασης 28.800τ.μ. του αγροκτήματος της τοπικής κοινότητας Κρίνος του Δήμου Σερρών της ΠΕ Σερρών
Εισηγητές: Μπασδάνης Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Σερρών και Π. Μπούμπας υπάλληλος του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών
 
ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δραστηριότητα κτηνοτροφική μονάδα (ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ) δυναμικότητας 300 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, της επιχείρησης με στοιχεία ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε, που βρίσκεται στο αρ. 504 και 505 αγροτεμάχια έκτασης 12.624 τ.μ. του αγροκτήματος της τοπικής κοινότητας Αχινού του Δήμου Βισαλτίας της ΠΕ Σερρών
Εισηγητές: Μπασδάνης Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Σερρών και Π. Μπούμπας υπάλληλος του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών
 
 ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε,Λ,) του οικισμού «ΕΛΑΙΩΝΑ» του Δήμου Σερρών της ΠΕ Σερρών
Εισηγητές: Μπασδάνης Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Σερρών και Π. Μπούμπας υπάλληλος του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών
 
 ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε,Λ,) του οικισμού «ΜΑΡΜΑΡΑ» του Δήμου Σερρών της ΠΕ Σερρών
Εισηγητές: Μπασδάνης Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Σερρών και Π. Μπούμπας υπάλληλος του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών
 
   ΘΕΜΑ 7ο : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε,Λ,) του οικισμού «ΧΙΟΝΟΧΩΡΙ» του Δήμου Σερρών της ΠΕ Σερρών
Εισηγητές: Μπασδάνης Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Σερρών και Π. Μπούμπας υπάλληλος του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών
 
 ΘΕΜΑ 8ο :  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) αποτελούμενου από 5 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 210 MW, της εταιρείας με την επωνυμία «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΊΟΥ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στην περιοχή του Μενοίκιου όρους που περιλαμβάνει τις θέσεις «Κλειδώματα-Κούλα-Σπανακοκορυφή-Μαυρομμάτα» των Δήμων Σερρών και Εμμανουήλ Παππά Π.Ε. Σερρών (υποκατηγορία 1 της πρώτης(Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 11 και κωδικό ΕΣΥΕ 401.γ και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης.
Εισηγητές: Μπασδάνης Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Σερρών και Γεωργία Παζάρσκη υπάλληλος του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών
 
ΘΕΜΑ 9ο . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού παραγωγής από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 20MW, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERFARM 4 A.E.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ENERFARM 4 A.E.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Αγίασμα» του Δήμου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών, (υποκατηγορία 2 της πρώτης(Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 1 και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης.
Εισηγητές: Μπασδάνης Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Σερρών και Γεωργία Παζάρσκη υπάλληλος του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών
 
ΘΕΜΑ 10ο . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός και λειτουργία δύο υφιστάμενων ξενοδοχείων ως μία ενιαία μονάδα συνολικής δυναμικότητας διακοσίων κλινών, λειτουργία υδροθεραπαυτηρίου, κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων καθώς και των υποστηρικτικών αυτού έργων στην περιοχή της Θερμοπηγής του Δήμου Σιντικής της Π.Ε. Σερρών. Φορέας υλοποίησης του έργου η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»
Εισηγητές: Μπασδάνης Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Σερρών και Νικόλαος Σαμαράς υπάλληλος του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών
 
ΘΕΜΑ 11ο . Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Επικαιροποίηση- συμπλήρωση- διόρθωση υφιστάμενης μελέτης παράκαμψης οικισμού Ανθής της Π.Ε. Σερρών, με φορέα υλοποίησης του έργου τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών
Εισηγητές: Μπασδάνης Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Σερρών και Νικόλαος Σαμαράς υπάλληλος του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών
 
ΘΕΜΑ 12Ο : Γνωμοδότηση επί ΜΠΕ του έργου «Επέκταση και λειτουργία υφιστάμενης μονάδας υδατοκαλλιέργειας του μικροφύκους spirulina, δυναμικότητας 8-9 tn/έτος, σε κλειστές εγκαταστάσεις στο υπ΄αριθμ. 2370 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νιγρίτας στη θέση Γεωργουλάς, λειτουργία δύο υφιστάμενων γεωθερμικών γεωτρήσεων (παραγωγικής και επανεισαγωγής) στα υπ΄αριθμ. 9103 και 5776 αγροτεμάχια των αγροκτημάτων Θερμών Νιγρίτας αντίστοιχα, εντός του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας των Θερμών Νιγρίτας, καθώς και υφιστάμενου συνοδού υπόγειου αγωγού μεταφοράς του γεωθερμικού ρευστού συνολικού μήκους περίπου 980m στα αγροκτήματα Θερμών Νιγρίτας των Τ.Δ. Θερμών και Νιγρίτας του Δήμου Βισαλτίας της ΠΕ Σερρών, για λογαριασμό της εταιρείας « ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε.»
Εισηγητές: Μπασδάνης Αθανάσιος Περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Σερρών και Π. Νεράντζης υπάλληλος του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών
 
ΘΕΜΑ 13Ο : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτής μπροστά από συγκρότημα κατοικιών Ο.Τ. 12Α στον οικισμό Μουριών» 
Εισηγητές: Σαρόγλου Χαράλαμπος περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Χαλκιδικής και Κοτσερίδης Ιωακείμ Πρ/νος Τμ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Χαλκιδικής
 
ΘΕΜΑ 14Ο : Γνωμοδότησηγια την τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4200/16-6-2011ΑΕΠΟ που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 999 KW με χρήση βιομάζας της εταιρείας με επωνυμία “M.P. Biomass Energy A.E.” (πρώην Αγκροτεβ Ελλάς Α.Ε.), που προτείνεται να εγκατασταθεί στην εκτός σχεδίου περιοχή Γοματίου, Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητές: Σαρόγλου Χαράλαμπος περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Χαλκιδικής και Κοτσερίδης Ιωακείμ Πρ/νος Τμ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Χαλκιδικής
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                    ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
                                                       ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
               
                                                       ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


Επιστροφή2022_06_21_ψηφ_υπηρεσίες

2022_06_22_ΟΔΗΓΟΣ_ΠΟΛΙΤΗ

2023_05_04_visit_c_macedonia

2020_03_23_gov_gr

2021_03_31_techep

FilmOffice-banner

amfipoli

pmdaae

2023_08_16_logoESPA_2021-27

ESPA

2022_02_09_ΕΠΑ-ΠΠΑ

ΠΑΑ_2014_2020
 
2020_01_31_logo_click 

diktyoygeias_new

banner_perivallon_ektheseis_elegxou

2020_09_28_life

kounoupia2019

2021_11_17drasthriopoiohsh

2022_01_19_seveso

2021_11_17politikip

oikonomika_stoixeia

2021_11_19Kentro-Politismou

ΟΧΕ-ΒΑΑ


Δικαιολογητικά προς Υπηρεσίες

bullet Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση προσωρινής άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 53619/735/2015
...περισσότερα2021_11_18toyrismosl             2021_11_18 epixeirisiako              Ανάρτηση πράξεων φορέα στη Διαύγεια
 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση προσβασιμότητας

Άδεια Creative Commons
wcag2_sm © 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627
Κτίρια Υπηρεσιών ΠΚΜ     Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS