QR Code

Τροποποίηση της Πράξης «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΚΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198483 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», 05 Ιουλίου 2023 ΑΔΑ: 96ΜΛ7ΛΛ-ΓΧΝ (5/7/2023)