QR Code

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «Δράση Φιλοξενίας ξένων δημοσιογράφων και επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα (familiarization-fam trips) έτους 2023» (9/6/2023)

post_thumbnail

Διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών από την υπογραφή της.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (20.161,29 € άνευ Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στα γραφεία  του Τμήματος  Προμηθειών,  26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα έχουν πρωτοκολληθεί έως την Πέμπτη 15/06/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. στο νέο κτήριο της Π.Κ.Μ. επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 στον 3ο όροφο, γραφείο  3  Γραμματεία.
Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο τηλέφωνο  2313 – 330391 (για τεχνικά θέματα) & στο τηλέφωνο 2313 – 319135 (για λοιπά θέματα).