QR Code

Ανακοίνωση Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας ΜΕΘ σχετικά με κενές θέσεις φαρμακείων και απαιτούμενα δικαιολογητικά (27/6/2023)

post_thumbnail

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Θεσσαλονίκη  27 Ιουνίου 2023
                                                           αρ.πρωτ. ΔΔΥΚΜ/ΜΕΘ/οικ.441753(13559)
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                          
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ
       ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Τμήμα :Δημόσιας Υγείας            
Ταχ. Δ/νση : 26ης Οκτωβρίου 64
Τ. Κ. : 54627 Θεσσαλονίκη                 
Πληροφορίες :Ζαγορίτη Π.,Γεωργιάδου Λ.                          Ανάρτηση
Τηλέφωνο : 2313330848,846                                     για την M.Ε.Θεσ/νίκης                                         
E-mail: p.zagoriti@pkm.gov.gr      
 l.georgiadou@pkm.gov.gr


                                                                                                                                              
   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Μ.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ
              ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
                         
       Σύμφωνα με:

  • Το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας  με αρ.πρωτ.ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.28854/10-4-13 σύμφωνα με το οποίο ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής που λαμβάνεται υπόψη για τις νέες άδειες ίδρυσης φαρμακείων είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός των απογραφικών στοιχείων, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 2802/26-04-2023 τεύχος Β΄.
  • Τις διατάξεις των: Ν.5607/32, Ν.1963/91, Ν.3918/11 άρ.36 παρ.3, Ν.4254/14 παρ.ΣΤ.υπ.ΣΤ1, Ν.4272/14 άρ.30,  Ν.4281/14 άρ.217, το Ν.4509/17 άρ.64, Π.Δ.64/11-7-18, Ν.4558/18 άρ.5 παρ.6., Ν.4715/20 άρ.29.,Ν.4999/22 άρ.50
  • Το Π.Δ.306/92 που αφορά την Ενιαία Φαρμακευτική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
  • Το με αρ.πρωτ.3143/10-8-20 έγγραφο του Π.Φ.Σ. σχετικό με τον Ν.4715/20 άρ.29 για «Νομοθετική ρύθμιση με την οποία επιβάλλονται όρια στον αριθμό αιτήσεων και τον αριθμό αδειών ιδρύσεως φαρμακείου που χορηγούνται ανά περίοδο».

Οι κενές θέσεις για ίδρυση φαρμακείων που προέκυψαν ανά Δημοτική Ενότητα μέχρι
31 Μαΐου 2023, είναι οι παρακάτω:

 ΔΗΜΟΣ             ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ     ΠΛΗΘ-ΣΜΟΣ    ΑΝΤ/ΧΟΥΣΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ  ΚΕΝΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-

ΔΕΛΤΑΕΧΕΔΩΡΟΥ29.996    29    28   1 σε αναμονή
 
ΘΕΡΜΗΣΜΙΚΡΑΣ17.150    17    14    21 σε αναμονή
 
ΘΕΡΜΗΣΘΕΡΜΗΣ28.630    28     25    3
 
 
 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝΠΕΥΚΩΝ13.435    13     11    11 σε αναμονή
 
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ17.679    17    15   2 σε αναμονή
 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ23.626    23    21      2 
 
 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑΕΥΚΑΡΠΙΑΣ15.416     15      13      2 
 
 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                          ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕΣ                  ΚΕΝΕΣ          ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ             2       2 σε αναμονή
 
 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ             2        2 
 

*όπου αναφέρεται «αναμονή», σημαίνει ότι έχουν εκδοθεί οι άδειες ίδρυσης για τις θέσεις από την προηγούμενη  ανακοίνωση και ισχύει η δέσμευση για 6 μήνες από την επίδοση, ώστε να καταρτισθεί το φαρμακείο.

Επισημαίνουμε τα εξής:

  • Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά  ή ιδιοχείρως (ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης).  
  • Σύμφωνα με τον Ν.4715/20 άρθρο 29  και όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του Π.Φ.Σ. σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει συνολικά σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας το ανώτερο τέσσερις(4) αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου επί ποινή ακυρώσεως όλων των αιτήσεων.  Επίσης σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων χορηγείται μία(1) άδεια ίδρυσης φαρμακείου ανά αιτούντα, ανεξαρτήτως του αριθμού αιτήσεων που έχει υποβάλει. Αν του χορηγηθούν παραπάνω από μία, θα πρέπει να παραιτηθεί των υπολοίπων εντός της ταχθείσας προθεσμίας πέντε(5) εργάσιμων ημερών, επί ποινή ανάκλησης αυτεπαγγέλτως όλων των αδειών ίδρυσης.
  • Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 1 έως 15 Ιουλίου 2023 (Ν.4272/14 άρ.30)
  • Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dieyrimeno@pkm.gov.gr
  • Σχετικά με την κρίση των αιτήσεων, θα γίνει συνολικά μεταξύ των αιτούντων φαρμακοποιών, που επέδωσαν αίτηση για την συγκεκριμένη θέση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν.4509/17άρ.64 και του Ν.4999/22 άρ.50.
  •  Σε εφαρμογή  του άρ.29 παρ.3 του Ν.4715/20, ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν δεν υποβληθούν, η αίτηση ακυρώνεται.

    Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθούν οι φάκελοι,  θα ακολουθήσει η κρίση σύμφωνα με τον Κώδικα
    Διοικητικής Διαδικασίας.                                                  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


     Τα δικαιολογητικά, εκτός από την αίτηση που θα υποβληθούν είναι τα εξής:

1.Αντίγραφο πτυχίου φαρμακευτικής ή ΔΟΑΤΑΠ. (μόνο για φαρμακοποιούς)
2. Αντίγραφο άδειας άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος. (μόνο για φαρμακοποιούς)
3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου κ.λ.π.(ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε.) για φαρμακοποιό ή μη φαρμακοποιό.
4. Φορολογική ενημερότητα για φαρμακοποιούς και μη φαρμακοποιούς ΚΑΙ υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο οποιαδήποτε οφειλή από φόρους, πρόστιμα ή άλλη αιτία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5.  Υπεύθυνες δηλώσεις:α.«ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΘΩΝ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΚΙΒΔΗΛΕΙΑ, ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ  KAKOΥΡΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 187Α ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ Ή ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Ή ΚΑΘ’ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΕΒΛΗΘΗ Η ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ή ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕΙ ΜΕ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ»,β. «ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Ή ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ»,
γ. «ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΩ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή ΛΑΜΒΑΝΩ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ….(ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ) και επιπλέον δήλωσή τους για το αν έχουν λάβει οποτεδήποτε και οπουδήποτε (ο ίδιος ή ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός) άδεια ίδρυσης φαρμακείου σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, τον αριθμό αυτών των αδειών ή αν εκκρεμούν αιτήσεις τους για άδεια ίδρυσης σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα, το αναγράφουν στην Υ.Δ. και επισυνάπτουν και τις σχετικές άδειες ή αιτήσεις.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον δεν κατατίθενται με αυτοπρόσωπη παρουσία πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής ή να έχουν εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr.

6.  Παράβολο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, αξίας 5,87 ευρώ. (Πρέπει να κατατεθεί το πρωτότυπο στην υπηρεσία)

Σημ.: Οι ιδιώτες που θα κάνουν αίτηση, οφείλουν να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που τους αφορούν και προβλέπονται στο Π.Δ.64/18 τ.Α΄ΦΕΚ 124 καθώς και τα παραπάνω δικαιολογητικά για τον υπεύθυνο φαρμακοποιό, σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η κρίση της θέσης.


M.Ε.Α/Π.
                                                                                  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                                          ΖΑΡΔΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ