QR Code

Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΔΙΑ (2019ΜΠ90800011)» με Κωδικό ΟΠΣ 5214519 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» 08 Μαΐου 2023 ΑΔΑ: Ψ3ΩΕ7ΛΛ-ΛΟΡ (8/5/2023)